Posiedzenie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 29 – 30 listopada 2018 roku w Ośrodku wypoczynkowym “Albatros” w Krynicy Morskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Kujawsko Pomorskiego, szkolenie członków organizacji zakładowych z terenu połączone z kolacja wigilijną.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Kujawsko-Pomorskiego kolega Leszek Nowosadko witając wszystkich zebranych związkowców oraz przybyłych gości: Kol. Teresę Pszczółkę Przewodniczącą Federacji ZZPGKiT w Polsce oraz Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Na posiedzeniu zarządu omówione zostały między innymi tematy: wpływ składek związkowych, wykluczenie jednej organizacji z Bydgoszczy oraz bieżące informacje z działalności Zarządu Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawy różne.

Kol. Teresa Pszczółka omówiła bieżące działania w Federacji oraz przyczyny i skutki spadającego uzwiązkowienia. Podczas spotkania Przewodnicząca Federacji wręczyła list gratulacyjny z pamiątkowym albumem Kol. Ryszardowi Cierockiemu w podziękowaniu za długoletnią działalność związkową.

Następnego dnia prawnik kol. Marcina Sokalski przeprowadził szkolenie dotyczące zmian w nowej Ustawie o związkach zawodowych.

W godzinach wieczornych odbyła się Kolacja wigilijna.