POWAKACYJNE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2019 ROKU

W dniu 2019.08.30.  Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” 
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

          Tematami spotkania było:

  1. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
  2. Organizacja szkolenia.
  3. Informacja z bieżącej działalności Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.
  4. Rezygnacja Kol. Kumor Irena z działalności w związkach zawodowych
  5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie  Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Przeworska Małgorzata oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu. W spotkaniu wzięła również udział Przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej w Mielcu Kol. Bieda Agnieszka.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące obchodów święta 35 – lecia Federacji. Zebrani zostali poinformowani o zaplanowanych wspólnych wyjazdach oraz  wstępnym programie obchodów jubileuszu w poszczególnych dniach.  

Omówiono i zaakceptowano podjęte działania związane z organizacją szkolenia działaczy związkowych. Oprócz daty i miejsca szkolenia ustalono również tematy szkolenia oraz termin zgłaszania uczestników szkolenia.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Kol. Pszczółka Teresa zaś z funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Międzywojewódzki Zarząd przyjął rezygnację Kol. Kumor Irena
z działalności w związkach zawodowych. Za długoletnią pracę na rzecz ruchu związkowego serdeczne podziękowania złożyła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki. Drobne upominki były uzupełnieniem złożonych podziękowań i życzeń na dalszej drodze życia.

W sprawach różnych została przedstawiona informacja dotycząca zmian personalnych w poszczególnych organizacjach związkowych dokonanych podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych. 
        

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.