Jesienne Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” i Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego w Wiśle

W dniach 09.10.2019 – 12.10.2019r. .2019r. w skąpanej kolorami jesieni  Wiśle,  zostało zorganizowane szkolenie dla dwóch zaprzyjaźnionych zarządów :  Zarządu Międzywojewódzkiego „ŚLĄSK”  i Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego.

Reprezentujący Zarządy Przewodniczący Kazimierz Kochan i Przewodnicząca Agnieszka Tajak  podziękowali  wszystkim za przybycie a w szczególności zaproszonym gościom, którzy znaleźli czas aby spędzić go wspólnie z uczestnikami szkolenia:

  1. Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji
  2. Leszek Nowosadko – Przewodniczący Zarządu Kujawsko-Pomorskiego
  3. Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
  4. Małgorzata Przeworska – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
  5. Tadeusz Wieczorek – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
  6. Marcin Sokalski – Prawnik Federacji

 

Jak zawsze Przewodniczący poinformował o obowiązujących przepisach RODO związanych z wyrażeniem zgody uczestników szkolenia na udostępnienie wizerunku na potrzeby strony internetowej. Po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników prowadzono dalszą część spotkania.

 

Na początek zabrała głos nasza  Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka, która powitała wszystkich zebranych i serdecznie podziękowała za zaproszenie.

Zreferowała najistotniejsze sprawy organizacyjne, przedstawiła plany związane z budynkiem Federacji przy Al. Jerozolimskich oraz pozostałymi nieruchomościami należącymi do Federacji.  

Zaprosiła do wspólnej dyskusji i zadawania pytań związanych z działalnością Federacji. Wspomniała kilka ciepłych słów o naszym zmarłym koledze Mirku Dąbrowskim   i  poprosiła o Jego uczczenie minutą ciszy. Przekazała również informacje z przebiegu uroczystości Jubileuszu 35-lecia Federacji ZZPGKiT w Polsce, które odbyły się  w Nieborowie.   

Na obchodach Jubileuszu zostało wyróżnionych wielu związkowców  za ich całokształt działalności na rzecz związków zawodowych, jednak ze względu na skromny charakter jubileuszu nie wszyscy mogli odebrać wyróżnienia osobiście. Dlatego też  Przewodnicząca Teresa Pszczółka postanowiła w Wiśle przekazać pamiątkowe statuetki wyróżnionemu  Zenonowi Krzechki za aktywną postawę  i działalność na rzecz związków zawodowych.

Pamiątkową statuetkę otrzymał również Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Ryszard Gocłowski z szczególnym podziękowaniem za działalność dla Federacji i Jej Członków. Nasz kolega Ryszard został również wyróżniony przez Zarząd Międzywojewódzki ‘Śląsk” i  przyznano mu tytuł „Rycerza Związków”.

Koleżanka Mariola Czernichowska odczytała także list i przyznała specjalny puchar Przewodniczącemu Kazimierzowi Kochanowi.  Miłych akcentów i podziękowań było wiele, a po części uroczystej spotkanie  zmieniło swój charakter na organizacyjno-szkoleniowy.

Kolega Marcin Sokalski przedstawił najnowsze zmiany Kodeksu pracy, poruszył również temat Pracowniczych Planów Kapitałowych i ustawy o RODO. Uczestnicy szkolenia mogli zadawać pytania również poza głównymi tematami.