MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK

W dniu 2019.12.13.  Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

         Tematami spotkania było:

  1. Informacja ze spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego.
  2. Opłata składki związkowej za 11 m – cy 2019 r.
  3. Ocena szkolenia.
  4. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
  5. Plan pracy na 2020 r.
  6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
  7. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące spotkania Prezydium oraz Zarządu Krajowego z dnia 2019.12.06.

Dokonano analizy opłaty składki związkowej za 11 m – cy 2019 r.

Oceny szkolenia dla Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych i ich przedstawicieli przeprowadzonego w dniu 2019.10. 25. dokonał Kol. Janusz Horajecki.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z oceną obchodów 35 – lecia Federacji na szczeblu centralnym i Międzywojewódzkiego Zarządu.

Opracowano plan działania Zarządu na 2020 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki. 
         Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki dokonał krótkiej oceny działalności Zarządu w 2019 r. Serdecznie podziękował za współpracę i wysiłek włożony w związkową działalność na rzecz Zarządu i Federacji.

Spotkanie zostało zakończone przekazaniem życzeń świątecznych oraz podzieleniem się opłatkiem.