Szkolenie  członków Federacji Zarządu Łódzkiego 21-23.10.2021 Nałęczów

W dniach 21 – 23 października 2021 roku w Nałęczowie w Sanatorium Uzdrowiskowym “Ciche Wąwozy” w Nałęczowie,
odbyło się szkolenie  członków Federacji Zarządu Łódzkiego, 

PROGRAM SZKOLENIA

  • Szkolenie w zakresie uprawnień i obowiązków Społecznego Inspektora Pracy , zgodnie
    z Ustawą z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy.
  • Mobbing , dyskryminacja, molestowanie w Zakładzie Pracy, jego skutki, prawa ( obrona) mobbingowanego pracownika- stanowisko Związków Zawodowych.
  • Związek Zawodowy w Zakładzie Pracy – uprawnienia, prawa, przywileje i obowiązki.
  • Praca zdalna w czasach pandemii,( wirus Covid – 19). Prawa , obowiązki i przywileje pracownika oddelegowanego do pracy zdalnej.  
  • Obecne zmiany w prawie pracy, aktualizacje przepisów w zakresie praw pracowników i praw pracodawców- uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy .
  • BHP w Zakładach Pracy – aktualizacja i zmiany w przepisach.
  • Problematyka zatrudnienia i wynagrodzeń młodych pracowników a wynagrodzenia pracowników z dużym stażem lat pracy.

Tematyka programu szkolenia, prowadzona była przez wieloletniego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi, pana Leopolda Wyrzykowskiego.

 

Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Federacji
Krystyna Wysota.

20211022_104811

Zdjęcie 1 z 4