Posiedzenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk”

W dniach 16-18.12.2021 r. w Karpaczu u podnóża Śnieżki, przy zachowaniu obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2, odbyło się połączone spotkanie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk”, oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Kol. Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
Kol. Jolanta Krisz – Członek Zarządu Krajowego

Tematami wiodącymi spotkania było:
– omówienie szkoleń naszego regionu
-opłacanie składek członkowskich na rzecz Federacji
-uzwiązkowienie w regionie
-sprawy bieżące Federacji

Rozpoczynając posiedzenie, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, Kazimierz Kochan, w imieniu Przewodniczącej Federacji Teresy Pszczółki wręczył  Beacie Winkiel-Wołkowyckiej, Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach statuetkę i list gratulacyjny dla wyróżniających się Zakładowych Organizacji Związkowych, których Kol. Beata ze względu na epidemię , nie mogła odebrać na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w Nałęczowie.

Po tym miłym otwarciu przystąpiliśmy do dyskusji na temat przeprowadzenia szkolenia wiosennego, decyzją Zarządu szkolenie odbędzie się w dniach 21-23.04.2022 r. w Radkowie.

Następnie przeanalizowaliśmy opłacanie składek członkowskich na rzecz Federacji, większość Organizacji już wpłaca wymagane min.2 zł miesięcznie od członka, a pozostałe zostały poinformowane o zmianach.

Następnie Przewodniczący, Kazimierz Kochan zrelacjonował sprawy bieżące Federacji i przystąpiliśmy do długiej i burzliwej dyskusji na temat uzwiązkowienia w naszym regionie, zmian dotyczących funkcjonowania PKZP w zakładach pracy i kontroli nad nią Zakładowych Organizacji Związkowych, konieczności wprowadzenia na stronę internetową Federacji informacji prawnych, niezbędnych do prowadzenia Zakładowych Organizacji Związkowych.

Zapadły ustalenia dotyczące częstych kontaktów, przynajmniej telefonicznych z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych, aby efektywniej uczestniczyć i pomagać w rozwiązywaniu problemów naszych związkowców.

Wymieniliśmy się doświadczeniami i poglądami związanymi z działalnością związkową i osiągnęliśmy kompromisy w istotnych sprawach dotyczących działalności Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk”

Joanna Sokołowska