Podpisanie protokołu dodatkowego nr 4 do PUZP

W dniu 26 kwietnia 2022 roku Kolega Tomasz Błażejewski – Przewodniczący Mazowiecko-Podlaskiego Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w imieniu Federacji podpisał protokół dodatkowy nr 4 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Budżetowych m. st. Warszawy.
Liczymy na dalszy konstruktywny dialog i propracowicze zmiany w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy.

Autor: Tomasz Błażejewski
Przewodniczący Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego Federacji

 

1654634396357

Zdjęcie 2 z 2