Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

22 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze w tym roku wyjazdowe posiedzenie Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego.

Zwyczajowo, omówiono tematy związane z bieżącą działalnością Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu. Przewodnicząca poinformowała zebranych o problemach     w jednej z zakładowych organizacji związkowych oraz opinii prawnika Federacji w tym temacie. Dalsze ewentualne działania będą konsultowane z prawnikiem, a uzgodnienia będą omawiane z członkami Zarządu na bieżąco, w trybie zdalnym.

Ponadto, istotne zagadnienia dotyczyły:

– omówienia wpływu składek członkowskich za I kwartał 2022 roku,

– informacji o możliwości korzystania z pobytów związkowych,

– zaplanowania jesiennego szkolenia.

Przewodnicząca przekazała informację, dotyczącą minimalnej kwoty składki przekazywanej do Federacji, która została ustalona na 2 złote od członka Federacji.

Po analizie składek  i stwierdzeniu niedoboru, ustalono że zostanie wysłane ponaglenie do organizacji, które nie spełniły powyższego kryterium.

Kolejny punkt dotyczył ulgowych pobytów związkowych w naszych ośrodkach, do korzystania których zachęcała Przewodnicząca, zwracając się z prośbą o przekazanie członkom organizacji informacji  o możliwości wyjazdu ze zniżką związkową.

Ustalono, że jesienne szkolenie odbędzie się w sanatorium uzdrowiskowym w Nałęczowie, a jego dokładny termin zostanie ustalony w oparciu o harmonogram szkoleń Federacji oraz możliwość zakwaterowania w dostępnym terminie.

Na zakończenie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłej koleżanki Małgosi Łukasik, która była członkiem Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego, i której tak bardzo nam brakuje.

Agnieszka Tajak

Przewodnicząca Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego