Stanowisko Zarządu i Rady Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce w sprawie ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Zarząd i Rada Federacji ZZPGKiT potępia bezprawny atak wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i jej obywateli.

Ten akt nieuzasadnionej, nieludzkiej agresji, będący drastycznym naruszeniem prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego i cywilizowanych reguł międzyludzkiego dialogu, nigdy nie powinien mieć miejsca w cywilizowanym świecie.

Każdy nawet najtrudniejszy problem należy rozwiązywać w drodze dialogu i wzajemnego poszanowania a nie agresji i siły militarnej. Czas najwyższy na konstruktywne rozmowy a nie dziką agresję! Na wojnie nie ma wygranych! Zawsze przegrywają ludzie, którzy tracą życie, zdrowie i dorobek swojego życia!

Agresywne działania Federacji Rosyjskiej i jej wojsk całkowicie podważają podstawy cywilizowanego świata, a także stanowią bezpośrednie zagrożenie dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa.

Ten akt agresji stanowi tragiczny powrót do tego miało miejsce na świecie i w Europie w latach 30-tych zeszłego wieku, kiedy to wybuchła najkrwawsza w dziejach świata wojna. Demony przeszłości wracają w XXI ponoć cywilizowanym wieku!

Nie akceptujemy i nie rozumiemy bezprawnego atakowania przedszkoli, szpitali i żłobków. Stop zabijaniu cywili, kobiet i dzieci!

Federacja ZZPGKiT solidaryzuje się w obywatelami Ukrainy, którzy zostali dotknięci okrucieństwem wojny.

Szczególne wyrazy wsparcia kierujemy do pracowników samorządowych i komunalnych życząc im pokoju i zdrowia! Podziwiamy ich ofiarność, wytrwałość i zaangażowanie na rzecz zapewnienia w czasie tej ciężkiej dla nich próby ciągłości tak ważnych usług komunalnych – jak dostawy ciepła, wody, komunikacji publicznej, ale i opieki medycznej czy pomocy społecznej i opieki nad osobami starszymi czy dziećmi.

Nasz Związek tak jak i inni podjął działania na rzecz wsparcia i pomocy humanitarnej na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy – setek tysięcy kobiet i dzieci! W solidarności ludzkiej i pokoju jest wielka siła i my w nią wierzymy!

Wzywamy Rosję i wszystkich ludzi miłujących pokój do zaprzestania tej wojny!

 

W imieniu Rady Federacji i Zarządu Federacji

 

 

Teresa Pszczółka

Przewodnicząca Federacji

 

Nałęczów 17 marca 2022 roku