XXVI rocznica powstania organizacji związkowej w Straży Miejskiej w Gdańsku

W dniu 20 maja 2022 r. w malowniczej miejscowości Sulmin k/Gdańska, w Galerii Wszelkich Sztuk, Związek Zawodowy Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego zorganizował jubileusz XXVI rocznicy swojej działalności. Uroczystość uświetnili  zaproszeni goście: kol. Teresa Pszczółka – przewodnicząca Federacji ZZPGKIT w Polsce wraz z Marcinem Sokalskim – radcą prawnym Federacji. Z ramienia OPZZ uczestniczył przewodniczący Rady  OPZZ Województwa Pomorskiego kol. Adam Liszczewski. Obchody rozpoczął przewodniczący Związku  Marcin Langowski od przywitania wszystkich uczestników,  w tym zaproszonych gości, a następnie chwilą ciszy uczczono zmarłych związkowców. Utwór w tonie nostalgii poświęcony nieżyjącym kolegom wykonał na gitarze klasycznej, laureat wielu międzynarodowych konkursów i festiwali, absolwent Kijowskiego Konserwatorium Muzycznego im. Piotra Czajkowskiego, multiinstrumentalista Valeriy Filipov.  Odczytano też listy gratulacyjne pochodzące z innych organizacji związkowych i od przedstawicieli samorządu. Następnie organizatorzy przedstawili historię związku. Członek – założyciel kol. Mariusz Kaźmierczyk przybliżył zgromadzonym początki związku , historię procedury rejestracyjnej oraz przemian z organizacji zakładowej w międzyzakładową. Prowadzący dalszą część uroczystości kol. Sebastian Falk poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu i wręczenie okolicznościowych odznaczeń i dyplomów. W pierwszej kolejności przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przedstawiła kwestię współpracy organizacji związkowych z pracodawcami i omówiła również trudną sytuację tych organizacji w okresie pandemii oraz wojny na Ukrainie, a następnie uhonorowała całą organizację związkową okolicznościową statuetką. W imieniu związku statuetkę odebrał przewodniczący kol. Marcin Langowski. Następnie z ramienia OPZZ głos zabrał Adam Liszczewski, nawiązując do walki o emerytury pomostowe dla strażników miejskich i odznaczył w imieniu OPZZ następujących związkowców:
– Mariusz Kaźmierczyk – indywidualna odznaka OPZZ III stopnia (złota),
– Piotr Milewski – odznaka II stopnia (srebrna),
– Marcin Langowski – odznaka I stopnia (brązowa),
– Krystyna Mollin – odznaka I stopnia (brązowa),
– Andrzej Kaszyński – odznaka I stopnia (brązowa),
– Paweł Nadowski – odznaka I stopnia (brązowa).
Przedstawiciel OPZZ wręczył także na ręce przewodniczącego związku okolicznościowe dyplomy dla nieobecnych związkowców: Andrzeja Aniołczyka i Mariusza Choroszkiewicza.

Z kolei przewodnicząca Federacji  odznaczyła medalem “Za zasługi dla Federacji” :
– kol. Andrzeja Kaszyńskiego – złoty medal,
– kol. Sebastiana Falk – srebrny medal.
Listy gratulacyjne i upominki wręczono następującym działaczom: kol.  Krystynie Mollin, kol. Mariuszowi Kaźmierczykowi, kol. Piotrowi Dawidowskiemu, kol. Adamowi Aleszewiczowi. Uhonorowano też okolicznościowymi dyplomami nieobecnych  na zebraniu  kol. Teresę Cienkus i Kazimierza Karitę.

Na zakończenie ceremonii głos zabrali odznaczeni emeryci związkowi: Krystyna Mollin i Andrzej Kaszyński. Ostatnim punktem części oficjalnej był koncert Valeriyego Filipova, który wykonał utwory na instrumentach nietypowych, takich jak:  fletnia pana,  piła czy gitara hawajska. Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na bankiet, gdzie rozkoszowali się  doskonałą sztuką kulinarną szefa kuchni oraz delektowali podniebienia wyrobami z własnej wędzarni właściciela galerii pana Mariusza Zawieruchy. Oprawę muzyczną dalszej części  poprowadził Valeriy Filipov.

Zarząd związku pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie, doskonałą zabawę i zaprasza osoby dotychczas niezrzeszone lub niezdecydowane w szeregi naszej organizacji związkowej będącej w strukturach Federacji i OPZZ.