Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki szkoli swoich związkowców.

W dniach 2022.06.09 – 11. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie ponownie było miejscem szkolenia, zorganizowanego przez  Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki, dla Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych i ich przedstawicieli w 2022 r.           Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie podziękował zebranym za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Następnie przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie a w szczególności Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz Radcę Prawnego Federacji Kol. Sokalski Marcin.

Szkolenie przeprowadził Radca Prawny Federacji Kol. Sokalski Marcin omawiając tematy:
– zmiany w Kodeksie Pracy,
– metodykę prowadzenia negocjacji,
– zasad funkcjonowania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Podczas spotkania uczestników szkolenia z Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Horajecki Janusz zostały przedstawione tematy:
– Bieżącego funkcjonowania Federacji,
– Bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu,
– Opłaty składki związkowej,
– Ankiet statystycznych.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował gościom oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.
Osobne podziękowania zostały przekazane na ręce Dyrektora Sanatorium Uzdrowiskowego „ Ciche Wąwozy ” Kol. Zbytniewski Rafał za doskonałe zorganizowanie i obsługę pobytu uczestników w zarządzanym ośrodku .
Czas wolny sprzyjał wymianie poglądów, zawieraniu nowych znajomości oraz zwiedzaniu urokliwego Nałęczowa.