Wyrazy współczucia

Naszemu Koledze

Witoldowi Skibie

            składamy serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci żony.

                                                                                       Koleżanki i Koledzy
                                                                                           z FZZPGKiT
                                                                                                   oraz
                                                                       Międzywojewódzkiego Zarządu
                                                                           Lubelsko – Podkarpackiego