Ogólnopolska związkowa manifestacja w sprawie wstrzymania likwidacji emerytur pomostowych.

W dniu 19 października 2022 roku odbyła się ogólnopolska związkowa manifestacja w sprawie wstrzymania likwidacji emerytur pomostowych, ale i w sprawie poszerzenia katalogu pracy wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Uczestniczyli w niej liczni przedstawiciele ruchu branżowego zrzeszonego w OPZZ i Forum Związku Zawodowych.

W imieniu naszej Federacji udział w manifestacji wzięła Przewodnicząca Teresa Pszczółka, którą aktywnie wsparli Mariusz Kaźmierczyk (Związek Zawodowy Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego), a także Mariusz Karpiński i Marcin Sokalski (obaj ze Związku Zawodowego Pracowników Komunalnych i Samorządowych) oraz zaprzyjaźnieni związkowcy z gospodarki morskiej z Gdańska.

Nasza branża bardzo dużo straciła w wyniku zmian legislacyjnych z 2008 roku. Czas to zmienić!

Podejmujemy działania na rzecz poszerzenia katalogu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Liczymy na zaangażowanie i wsparcie z naszego ruchu związkowego!

 

20221019_113852

Zdjęcie 1 z 14