Jesienne Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego “Śląsk”

W dniach 12-15 października 2022r. w pięknym otoczeniu jesiennej natury Bystrzycy Kłodzkiej Zarząd Międzywojewódzki „ŚLĄSK”  zorganizował dla związkowców szkolenie m.in. w temacie przeprowadzania wyborów oraz sporów zbiorowych.

Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie i powitał zaproszonych gości, którzy znaleźli czas aby spędzić go wspólnie z uczestnikami szkolenia:

  1. Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji
  2. Janusz Horajecki – Przewodniczący Zarządu Lubelsko-Podkarpackiego  
  3. Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
  4. Marcin Sokalski – Prawnik Federacji

Jak zawsze Przewodniczący poinformował o obowiązujących przepisach RODO związanych z wyrażeniem zgody uczestników szkolenia na udostępnienie wizerunku na potrzeby strony internetowej. Po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników prowadzono dalszą część spotkania.

Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka, zreferowała bieżące i najistotniejsze sprawy organizacyjne, przedstawiła plany związane z budynkiem Federacji przy Al. Jerozolimskich oraz pozostałymi nieruchomościami należącymi do Federacji.  Zaprosiła do wspólnej dyskusji i zadawania pytań związanych z działalnością Federacji.

Kolega Marcin Sokalski przedstawił najnowsze zmiany Kodeksu pracy oraz przeprowadził szkolenie w temacie sporów zbiorowych oraz wyborów.

Uczestnicy czynnie brali udział w szkoleniu na bieżąco zadając pytania. Chętnie zadawali pytania również poza głównymi tematami szkolenia. 

Wspólne dyskusje poszerzają wiedzę nie tylko z tematów wskazanych w szkoleniu ale pozwalają również rozwiać wątpliwości w różnych najdrobniejszych problemach.

Po szkoleniu zaproponowano uczestnikom skorzystanie z uroków Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował za wspólnie spędzony czas i czynny udział w szkoleniu, które zakończono w miłej i przyjaznej atmosferze oczekując kolejnego terminu spotkania w tak sympatycznym gronie.

 

image00001

Zdjęcie 2 z 6