Szkolenie Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W urokliwej i klimatycznej oprawie, jaką stanowi Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie, odbyło się w dniach: 6-8 październik 2022 roku spotkanie szkoleniowe, na które przybyli członkowie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Tajak powitała wszystkich zgromadzonych oraz przedstawiła zaproszonych gości w osobach:
Janusz Horajecki – Wiceprzewodniczący Federacji
Marcin Sokalski – prawnik Federacji
Rafał Zbytniewski – Dyrektor Sanatorium.

Następnie głos zabrał Kol. Janusz Horajecki, który przekazał informacje dotyczące bieżącej działalności Federacji, omawiając także Jej sytuację prawną i materialną.

W dalszej części Dyrektor sanatorium opowiedział o walorach klimatycznych Nałęczowa, specyficznym mikroklimacie i jego właściwościach leczniczych.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część wykładowa, którą poprowadził Kol. Marcin Sokalski. W czasie szkolenia omówiono tematy dotyczące: układów zbiorowych pracy, zmian w ustawie o kasach zapomogowo – pożyczkowych, dyrektywach unijnych dotyczących zmian w kodeksie pracy, roli sygnalistów w funkcjonowaniu pracodawców oraz projektu nowej ustawy o sporach zbiorowych. Zaplanowane tematy szkolenia zostały gruntownie omówione, ponadto z sali niejednokrotnie padały zapytania wynikające z dyskusji o problemach w zakładach pracy.

Po skończonej części wykładowej, uczestnicy szkolenia korzystając z bardzo przychylnej aury, udali się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego, podczas której podsumowali udany pobyt na Wyżynie Lubelskiej.

Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała zgromadzonym za udział w szkoleniu i sympatyczną atmosferę podczas pobytu w Nałęczowie.