Stanowisko FZZPGKiT w związku z projektem zmian w Kodeksie Karnym Skarbowym

Federacja w dniu 08 listopada 2022 roku wysłała do Ministra Finansów negatywną opinię w przedmiocie projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym oraz niektórych innych ustawach (UD269). Projektowane zmiany oceniamy jako negatywne w zakresie w jakim dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych – straży gminnych, a także rodzą wątpliwości co do zachowania praw obywatelskich w zakresie postępowania mandatowe.

Pismo