Ostatnie w 2022r spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

W dniu 2022.11.30. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu  Lubelsko-Podkarpackiego.

         Tematami spotkania było:
1.  Opłata składki związkowej za 10 m – cy 2022 r .
2. Informacja o posiedzeniu Zarządu i Rady Federacji.
3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2023 r.
4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Członków Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.
Otwarcie spotkania zostało zakończone złożeniem kondolencji Kol. Skiba Witold po śmierci żony.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za dziesięć miesięcy 2022 r.
Szczegółowa informacja o posiedzeniu Zarządu i Rady Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.
Uchwalono plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2023 r.
Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.
Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 7 września 2022 r. do dnia 29 listopada 2022 r.W sprawach różnych poruszono temat ankiet statystycznych sporządzanych na koniec roku, funkcjonowania zakładów pracy prowadzących działalność wodociągowo – kanalizacyjną oraz Kongresu OPZZ.
Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział. Złożył życzenia świąteczno – noworoczne oraz podzielono się opłatkiem.