Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 r

W dniu 15 lutego 2023 r. Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2023 r.

Między innymi tematami spotkania były:

  1. Opłata składki związkowej za 2022 r. i miesiąc styczeń 2023 r.
  2. Informacja o posiedzeniach Zarządu Federacji i Rady Federacji.
  3. Ankiety statystyczne za 2022 r.
  4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
  6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, członków Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za 2022 r. oraz miesiąc styczeń 2023 r.

Szczegółowa informacja o posiedzeniach Zarządu i Rady Federacji w miesiącu grudniu 2022 r. została przedstawiona przez Wiceprzewodniczącego Federacji Kol. Janusza Horajeckiego.

Dane dotyczące Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego wynikające z otrzymanych ankiet statystycznych za 2022 r. przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 30 listopada 2022 r. do dnia 15 lutego 2023 r.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia w 2023 r.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.