Pierwsze połączone posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

W dniu 21 lutego 2023 roku w Gdańsku w siedzibie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze połączone posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z udziałem Przewodniczących i przedstawicieli organizacji związkowych z tej struktury terenowej.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście – Przewodnicząca Federacji kol. Teresa Pszczółka oraz prawnik Federacji kol. Marcin Sokalski. Gościem specjalnym była przedstawicielka pomorskich parlamentarzystów Pani Posłanka na Sejm RP prof. Joanna Senyszyn.

Wystąpił też Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego kol. Adam Liszczewski, dzięki któremu nasz Międzywojewódzki Zarząd ma możliwość korzystania z siedziby Rady OPZZ w ramach współpracy międzyzwiązkowej.

Przewodnicząca Federacji kol. Teresa Pszczółka przedstawiła zebranym informacje o bieżącej działalności Federacji oraz wyraziła zadowolenie z zakresu współdziałania struktur terenowych Federacji i OPZZ. W dyskusji z Posłanką nawiązała do potrzeby wspólnych działań parlamentarzystów ze stroną społeczną w zakresie problematyki objętej działaniem związków zawodowych. Obecni przekazali Posłance informacje o problemach z jakimi borykają się organizacje związkowe z prośbą o wsparcie w ich rozwiązaniu poprzez podjęcie interwencji poselskiej czy też złożenie interpelacji.

Porządek obrad był bardzo obszerny, a ilość spraw i tematów omawianych spowodowała, że przekroczono założone limity czasowe. W związku z czym zaplanowane szkolenie dotyczące ostatnich zmian w Kodeksie pracy odbyło się w trybie przyspieszonym.

Kontynuacja szkolenia będzie miała miejsce podczas najbliższego wiosennego spotkania.

Zapraszamy do współpracy wszystkich związkowców, a osobom dotychczas nie zrzeszonym  proponujemy wstąpienie w struktury Federacji.

Zebranie prowadził Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk, za obsługę organizacyjną dziękujemy asystentce biura Rady OPZZ Województwa Pomorskiego kol. Edycie Nafalskiej.

 

Zdjecie02

Zdjęcie 2 z 9