Kolejne spotkanie Związkowców Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku

W dniach 11 i 12 maja 2023 r. w Krynicy Morskiej w OW Albatros odbyło się zebranie wraz ze szkoleniem przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Federacji.

Kierownictwo Federacji reprezentowali kol. Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji oraz kol. Janusz Horajecki wiceprzewodniczący Federacji.

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk na wstępie nawiązał do święta Dnia Komunalnika i odczytał zebranym listy gratulacyjne które wystosowali:
– Rada OPZZ województwa pomorskiego
– Związek zawodowy NSZZ Solidarność Straży Miejskiej Miasta Lublina
– Stowarzyszenie Gmin Południowozachodniego Mazowsza

Związkowcy podczas zebrania omówili m.in. problemy występujące w zakładowych organizacjach związkowych, w tym pojawiające się trudności w oddelegowaniach, co ma bezpośredni wpływ na frekwencję na posiedzeniach i zebraniach związkowych. Przewodnicząca Federacji, na podstawie obserwacji i doświadczeń, zauważyła, że ze względu na potrzebę zapewnienia ciągłości pracy w sektorze komunalnym, takie trudności niestety pojawiają się coraz częściej w związkach zawodowych w całej Polsce. Coraz częstsze braki kadrowe powodują, że zakłady pracy mają problem z zastępowaniem oddelegowanych pracowników. Jest to bardzo trudna sytuacja, która pokazuje zarazem, że nasi związkowcy są osobami niezastępowalnymi dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług komunalnych. Każda organizacja wskazała na występujące bieżące trudności w jej działalności, problemach z niskimi zarobkami w naszej branży przy tak odpowiedzialnej społecznie pracy.

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy szkolenie z zakresu znowelizowanych przepisów przeprowadził prawnik Federacji Marcin Sokalski. Najwięcej pytań i uwag dotyczyło sposobu kontroli trzeźwości pracowników, jak i pracy zdalnej oraz zmian w zakresie ochrony stosunków pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych.

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Mariusz Kaźmierczyk zaproponował rozważenie możliwości uroczystego uczczenia Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej w przyszłym roku oraz ewentualnego powtórzenia zawodów wędkarskich na szczeblu Zarządu. Tak już było kilkanaście lat temu.

Z uwagi na rosnące koszty życia, związkowcy odnieśli się też pozytywnie do ewentualnego zorganizowania następnego zebrania / szkolenia w federacyjnym Sanatorium Ciche Wąwozy w Nałęczowie, które pomimo znacznej odległości ma bardzo konkurencyjne ceny dla osób uprawnionych. Sprawa będzie jeszcze konsultowana.

Uczestnikom towarzyszyła przepiękna pogoda, która po zakończeniu obrad zachęcała do kąpieli słonecznej nad brzegiem morza.

20230511_153431

Zdjęcie 2 z 2