Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu „ŚLĄSK”

W dniach 11-14 października 2023 roku w Pokrzywnej odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie „Śląsk” połączone z posiedzeniem Międzywojewódzkiego Zarządu.

W szkoleniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Ryszarda Gocłowskiego – Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Federacji – Kol. Marcina Ciesielskiego i Kol. Marcina Sokalskiego.

Szkolenie obejmowało zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy w 2023 roku związane z pracą zdalną, kontrolą trzeźwości czy wdrożeniem dyrektywny work-life balans oraz w spawie przejrzystych warunków pracy.

Szkolenie przeprowadzone było w dwóch blokach i poprowadzili je: Pan Jarosław Wołczyk z Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu oraz Kol. Marcin Sokalski – prawnik Federacji.

W drugim dniu odbyło się również spotkanie związkowców z Przewodniczącą Federacji, podczas którego Kol. Teresa Pszczółka przedstawiła bieżącą sytuację Federacji. Podczas rozmowy poruszony został temat wysokości składek wpłacanych do Federacji i odprowadzanych do OPZZ. W trakcie spotkania Kol. Marcin Ciesielski przedstawił warunki przyznawania ulgowych pobytów w Ośrodku Wypoczynkowym „Albatros” w Krynicy Morskiej i Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie.

W trakcie szkolenia odbyło się także posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk”, podczas którego zostały poruszone bieżące problemy, z którymi borykają się organizacje związkowe. Podczas posiedzenia Kol. Barbara Michalska złożyła rezygnację z funkcji sekretarza. Jej obowiązki przejęła wskazana przez Nią Kol. Joanna Sokołowska.

Na koniec tego intensywnego dnia wszyscy związkowcy zostali zaproszeni na uroczystą kolację, podczas której kontynuowano omawianie bieżących problemów w funkcjonowaniu organizacji związkowych.

Ostatniego dnia z racji na piękną pogodę wielu związkowców udało się na poznawanie  uroków Pokrzywnej i jej okolic, jednocześnie integrując się ze sobą.

 

20231012_141723

Zdjęcie 1 z 3