Spotkanie Związkowe w Gdańsku

W dniu 26 czerwca 2024r. przedstawiciele Zarządu Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego (Kol. Marcin Langowski – przewodniczący oraz Kol. Mariusz Kaźmierczyk zastępca przewodniczącego ds. ponadzakładowych) wzięli udział w spotkaniu kierownictwa OPZZ (Kol. Barbary Popielarz i Kol. Sebastiana Koćwina) z członkami związków zawodowych z terenu województwa pomorskiego w Hotelu Logos w Gdańsku. Spotkanie zorganizował Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego Kol. Adam Liszczewski. Rozmowy oscylowały wokół planów organizacyjnych, roli OPZZ i organizacji członkowskich w przedmiocie stanowienia prawa, a także funduszy strukturalnych.

Związkowcy podjęli m.in. temat emerytur stażowych i emerytur pomostowych. Wiceprzewodniczący OPZZ Kol. Sebastian Koćwin zaakcentował możliwość wzięcia udziału przedstawicieli związków zawodowych straży miejskich i gminnych w pracach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Kol. Mariusz Kaźmierczyk w latach 2018 – 2019 był delegowany przez OPZZ jako ekspert do prac związanych z grupą zawodową straży miejskich i gminnych w Polsce. Wiceprzewodniczący OPZZ Kol. Sebastian Koćwin podał, że OPZZ wystąpi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o umożliwienie wzięcia udziału czynnika społecznego w pracach grupy roboczej ds. straży miejskich i gminnych, która powstała przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Prekursorem wniosku w tej sprawie była Federacja ZZPGKiT, która jako pierwsza wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o powołanie takiego zespołu, a następnie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o poszerzenie składu tego Zespołu o przedstawicieli związkowych.

Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko–Podkarpacki szkoli związkowców.

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie w dniach 13-15 czerwca 2024 roku było miejscem corocznego szkolenia zorganizowanego przez Międzywojewódzki Zarząd dla przewodniczących i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycili Kol. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji oraz Kol. Sokalski Marcin – prawnik Federacji

Gości oraz przybyłych na spotkanie, podczas otwarcia szkolenia, przywitał Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki.

Główny temat szkolenia dotyczący statutów zakładowych organizacji związkowych oraz społecznej inspekcji pracy omówił prawnik Federacji Kol. Sokalski Marcin. Uzupełnieniem tematyki szkolenia było pobieżne przybliżenie zebranym tzw. ustawy o sygnalistach.

W drugim dniu szkolenia miało miejsce spotkanie z Przewodniczącą Federacji Kol. Teresą Pszczółką oraz Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Januszem Horajeckim. Podczas tego spotkania związkowcy zostali zapoznani z tematyką bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

Wolny czas posłużył do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnianiem więzów koleżeńskich przypieczętowanych uroczystą kolacją. Szczególnie cieszą złożone deklaracje o uczestnictwie w następnym szkoleniu organizowanym przez Międzywojewódzki Zarząd oraz coraz co raz młodszy wiek uczestników spotkania.

Sprzyjająca pogoda zachęcała do spacerów po przepięknym i ciągle zmieniającym się na lepsze Nałęczowie z czego większość uczestników szkolenia chętnie skorzystała.

Wyjazdowe posiedzenie Międzywojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Federacji w Jantarze

Zgodnie z przyjętym w styczniu tego roku planem pracy, Międzywojewódzki Kujawsko–Pomorski Zarząd Federacji zorganizował w dniach 7-9 czerwca wyjazdowe posiedzenie na Mierzeję Wiślaną do ośrodka wypoczynkowo – szkoleniowego „Viva” w Jantarze.

W pierwszym dniu odbyły się kolejno połączone posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z udziałem przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, którzy wyrazili wolę i chęć przybycia, a następnie posiedzenie organów statutowych ZOZ SM z Gdańska (Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego). W trakcie zebrania Międzywojewódzkiego Zarządu zostały poruszone istotne kwestie z punktu widzenia funkcjonowania Federacji, takie jak poprawa i potrzeba urealnienia wysokości składki członkowskiej odprowadzanej przez zrzeszone organizacje na rzecz Federacji. Omówiono problemy występujące w zakładowych organizacjach związkowych, w tym powtarzające się problemy z oddelegowaniem – urlopowaniami z zakładów pracy. Przedstawiono też sukcesy, m.in. nakaz jaki Państwowa Inspekcja Pracy wydała Straży Miejskiej w Gdańsku w sprawie zakwalifikowania kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu do grupy stanowisk pracy o szczególnym charakterze, co jak wiadomo może być przyczółkiem do możliwości późniejszego starania się o emerytury pomostowe. Sprawa wcześniejszych emerytur jest wpisana w linię programową Federacji, co wielokrotnie przedstawiane było na zebraniach. Natomiast z okazji jubileuszu 40- lecia Federacji, którego centralne obchody mają się odbyć w grudniu w Nałęczowie, uchwałą Międzywojewódzkiego Zarządu wytypowano osoby do odznaczeń. Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk odczytał listy gratulacyjne, które z okazji 40 lecia zostały wystosowane przez organizacje związkowe z Polski:

  1. z OPZZ Rady województwa opolskiego, wystąpił jej Przewodniczący kol. Wojciech Rajchel;
  2. z OPZZ Porozumienie Pracownicze z siedzibą Katowicach – wystąpił przewodniczący kol. Damian Macioł;
  3. z NSZZ SM w Białymstoku – wystosowali list kol. Marek Babiński – przewodniczący i kol. Andrzej Butkiewicz zastępca przewodniczącego.

W następnym dniu pobytu, po raz trzeci w historii Międzywojewódzkiego Zarządu zostały przeprowadzono zawody wędkarskie. Tym razem na łowisku komercyjnym Jantar Staw rywalizowali uczestnicy z dwóch województw: pomorskiego i kujawsko – pomorskiego.

Pierwsze miejsce zajął kol. Rafał Kowalczyk. Na drugim miejscu uplasował się kol. Dariusz Owczarzak. Trzecie miejsce zajął kol. Dariusz Walter, a czwarte kol. Wojciech Lubrant.

Uczestnicy dziękują kierownictwu i obsłudze ośrodka „Viva”, w tym szefowej kuchni za pobyt oraz smaczne wyżywienie dostosowane do potrzeb uczestników.

Osoby niezrzeszone zapraszamy do wstąpienia w struktury związkowe.

 

image_50431489

Zdjęcie 1 z 20