Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko–Podkarpacki szkoli związkowców.

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie w dniach 13-15 czerwca 2024 roku było miejscem corocznego szkolenia zorganizowanego przez Międzywojewódzki Zarząd dla przewodniczących i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycili Kol. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji oraz Kol. Sokalski Marcin – prawnik Federacji

Gości oraz przybyłych na spotkanie, podczas otwarcia szkolenia, przywitał Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki.

Główny temat szkolenia dotyczący statutów zakładowych organizacji związkowych oraz społecznej inspekcji pracy omówił prawnik Federacji Kol. Sokalski Marcin. Uzupełnieniem tematyki szkolenia było pobieżne przybliżenie zebranym tzw. ustawy o sygnalistach.

W drugim dniu szkolenia miało miejsce spotkanie z Przewodniczącą Federacji Kol. Teresą Pszczółką oraz Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Januszem Horajeckim. Podczas tego spotkania związkowcy zostali zapoznani z tematyką bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

Wolny czas posłużył do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnianiem więzów koleżeńskich przypieczętowanych uroczystą kolacją. Szczególnie cieszą złożone deklaracje o uczestnictwie w następnym szkoleniu organizowanym przez Międzywojewódzki Zarząd oraz coraz co raz młodszy wiek uczestników spotkania.

Sprzyjająca pogoda zachęcała do spacerów po przepięknym i ciągle zmieniającym się na lepsze Nałęczowie z czego większość uczestników szkolenia chętnie skorzystała.

Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 roku.

 

W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie było miejscem kolejnego posiedzenia Zarządu Międzywojewódzkiego Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 r.

Tematami spotkania między innymi były:

 1. Informacja ze spotkania Zarządu Federacji i Rady Federacji w dniu 14 marca 2024 r.,
 2. Wpływ składki związkowej za 3 miesiące 2024 r.,
 3. Organizacja szkolenia w 2024 r.,
 4. Ankiety statystyczne wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.,
 5. Informacja z bieżącej działalności Federacji,
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu,
 7. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji z Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po stwierdzeniu prawomocności, na początku został przedstawiony protokół z posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu z dnia 23 lutego 2024 r, do którego nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji oraz Rady Federacji, które odbyły się w dniu 14 marca 2024 r.

W dyskusji nad opłatą składki członkowskiej za 3 miesiące 2024 r. została przedstawiona wysokość wniesionych opłat przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism, skierowanych do tych organizacji związkowych, które nie opłaciły należnej składki bądź regulują ją w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji.

Informacja dotycząca organizacji szkolenia w 2024 r. zawiera termin i miejsce planowanego szkolenia oraz wysokość opłaty za szkolenie.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając poszczególne działania oraz zawarte terminy gwarantujące sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 23 lutego 2024 r. do dnia 25 kwietnia 2024 r.

W sprawach różnych omówiono następujące tematy:
– wybory parlamentarne i samorządowe,
– wysokość składki członkowskiej płaconej na rzecz Federacji.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Mikołajkowo – opłatkowe spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 06 grudnia 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy”  w Nałęczowie odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Tematami spotkania były:

 1. Informacja z posiedzeń Zarządu Federacji i Rady Federacji z dnia 08 września 2023 roku.
 2. Opłata składki związkowej za 9 miesięcy 2023 roku.
 3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 rok.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował obecnych o śmierci w dnu 25 października 2023 roku Józefa Pszczółki – męża Przewodniczącej Federacji. Chwilą ciszy uczczono pamięć po zmarłym oraz wyrażono współczucie Przewodniczącej Federacji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania po stwierdzeniu jego prawomocności na wstępie zostały przedstawione treści protokołów ze:
– spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 24 sierpnia 2023 roku,
– szkolenia aktywu związkowego w dniu 19 października 2023 roku,
– spotkania Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 20 października 2023 roku z uczestnikami szkolenia.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu oraz Rady Federacji, które odbyło się w dniu 08 września 2023 roku

Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za 9 miesięcy 2023 roku łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka zakładowej organizacji związkowej. Ustalono działania prowadzące do prawidłowego i terminowego naliczania składki członkowskiej w 2023 r.

Został przyjęty plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając podejmowane działania zapewniające sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 24 sierpnia 2023 roku do 06 grudnia 2023 roku.

W sprawach różnych dokonano oceny szkolenia, poruszono również sprawę podwyżek płac w 2024 roku przy wzroście płacy minimalnej.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2024 Roku.

Przed podzieleniem się opłatkiem, Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego, obdarował zebranych drobnymi upominkami, które dostarczył Święty Mikołaj.

Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko–Podkarpackiego

W Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie w dniach 19-21 października 2023 roku odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych i międzyzakładowych organizacji zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie Lubelsko–Podkarpackim połączone z posiedzeniem Międzywojewódzkiego Zarządu.

W szkoleniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji oraz Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Przybyłych na szkolenie spotkanie przywitał Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki dziękując za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Następnie zostały złożone Przewodniczącej Federacji spóźnione życzenia imieninowe.

Na początku szkolenia Przewodnicząca Federacji zapoznała związkowców z bieżącą sytuacją Federacji.

Główny temat szkolenia dotyczący zmian w Kodeksie pracy w 2023 roku, które omówił Kol. Marcin Sokalski. Po wyczerpaniu tematyki szkolenia prawnik Federacji udzielił odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem pracy.

Również owocne było spotkanie z Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Januszem Horajeckim, podczas którego zostały zaprezentowane oraz przedyskutowane następujące tematy:

– funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu od zorganizowanej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej w dniu 18 maja 2021 roku do dnia 10 października 2023 roku,

 – opłaty składki członkowskiej w latach 2022 i 2023,
 – danych wynikających z ankiet statystycznych.

Zamykając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki podziękował wszystkim zebranym za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Wolny czas posłużył do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnianiem więzów koleżeńskich. Sprzyjająca pogoda zachęcała do spacerów po zmieniającym się Nałęczowie.

PIERWSZE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2020 ROKU

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie dnia 2020.02.14. było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2020 r.

Do wiodących tematów spotkania należały:
1. Opłata składki związkowej za 2019 r.
2. Ankiety statystyczne za 2019r.
3. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
4. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który witając przybyłych na spotkanie członków Zarządu Międzywojewódzkiego, podziękował za otrzymane życzenia świąteczno – noworoczne oraz dotychczasową pracę dla Zarządu.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano analizy opłaty składki związkowej za 2019 r.
Zebrani zostali zapoznani z danymi statystycznymi wynikającymi z ankiet statystycznych za 2019 r.
Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając szczegółowo wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania Zarządu w dniu 2019.12.13. do chwili obecnej.
W sprawach różnych skupiono się nad funkcjonowaniem zakładowych organizacji związkowych kładąc szczególny nacisk na opłatę składek członkowskich.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki zamykając spotkanie podziękował za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK

W dniu 2019.12.13.  Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Informacja ze spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego.
 2. Opłata składki związkowej za 11 m – cy 2019 r.
 3. Ocena szkolenia.
 4. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
 5. Plan pracy na 2020 r.
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 7. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące spotkania Prezydium oraz Zarządu Krajowego z dnia 2019.12.06. Czytaj dalej „MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK”

SZKOLENIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO POŁĄCZONEGO Z OBCHODAMI 35 – LECIA FEDERACJI

W dniach 2019.10.24 – 26. Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko -Podkarpacki zorganizował szkolenie dla Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych oraz ich przedstawicieli połączone z obchodami jubileuszu 35 – lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce.

Tradycyjnie miejscem spotkania było Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie.

Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycili:

 1. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji
 2. Zbytniewski Rafał – Dyrektor Sanatorium „ Ciche Wąwozy ”
 3. Sokalski Marcin – Radca Prawny Federacji

Zasadniczy program szkolenia rozpoczął się od obchodów jubileuszu 35 – lecia Federacji, podczas którego okolicznościowe życzenia przekazała zebranym Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa. Jubileuszowe wystąpienie zaprezentował Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki.  Zasłużeni działacze związkowi zostali odznaczeni odznakami I i II stopnia „ Za zasługi dla Federacji ” . Ponadto zostały wręczone statuetki jubileuszowe oraz albumy z listami gratulacyjnymi.

Szkolenie przeprowadził Kol. Marcin Sokalski Radca Prawny Federacji. Podstawowym tematem szkolenia było dostosowanie Statutów zakładowych organizacji związkowych do obecnych warunków prawnych wynikających ze zmiany Ustawy o związkach zawodowych.

Szkolenie zostało zakończone spotkaniem z Przewodniczącą Federacji oraz członkami Międzywojewódzkiego Zarządu.

Wolny czas oraz sprzyjająca pogoda posłużyła do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnieniem więzów koleżeńskich przypieczętowanych uroczystą kolacją.

POWAKACYJNE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2019 ROKU

W dniu 2019.08.30.  Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” 
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

          Tematami spotkania było:

 1. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
 2. Organizacja szkolenia.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.
 4. Rezygnacja Kol. Kumor Irena z działalności w związkach zawodowych
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie  Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Przeworska Małgorzata oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu. W spotkaniu wzięła również udział Przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej w Mielcu Kol. Bieda Agnieszka.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące obchodów święta 35 – lecia Federacji. Zebrani zostali poinformowani o zaplanowanych wspólnych wyjazdach oraz  wstępnym programie obchodów jubileuszu w poszczególnych dniach.  

Omówiono i zaakceptowano podjęte działania związane z organizacją szkolenia działaczy związkowych. Oprócz daty i miejsca szkolenia ustalono również tematy szkolenia oraz termin zgłaszania uczestników szkolenia.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Kol. Pszczółka Teresa zaś z funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Międzywojewódzki Zarząd przyjął rezygnację Kol. Kumor Irena
z działalności w związkach zawodowych. Za długoletnią pracę na rzecz ruchu związkowego serdeczne podziękowania złożyła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki. Drobne upominki były uzupełnieniem złożonych podziękowań i życzeń na dalszej drodze życia.

W sprawach różnych została przedstawiona informacja dotycząca zmian personalnych w poszczególnych organizacjach związkowych dokonanych podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych. 
        

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

PRZEDWAKACYJNE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO

W dniu 2019.06.19. tradycyjnie Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy” w Nałęczowie było miejscem spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

Tematami spotkania było:

 1. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
 2. Organizacja szkolenia.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.
 4. Sprawy różne.
  Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Radcę Prawnego Federacji Kol. Sokalski Marcin, członków Zarządu Międzywojewódzkiego oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej .

  Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące święta 35 – lecia Federacji. Zebrani zostali poinformowani o dacie i miejscu planowanych obchodów, rozliczaniu kosztów dojazdu oraz podziale ilości zaproszonych uczestników uroczystości. Dokonano również wyboru przedstawicieli Międzywojewódzkiego Zarządu oprócz członków Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

  Omówiono i zaakceptowano podjęte działania odnośnie zaplanowanego szkolenia działaczy związkowych. Oprócz daty i miejsca szkolenia, wstępnie ustalono tematy szkolenia.

  Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Kol. Pszczółka Teresa zaś z funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

  W sprawach różnych zostały poruszone tematy Statutów zakładowych organizacji związkowych, dacie sporządzenia informacji o liczebności organizacji związkowych oraz przeprowadzonych wyborach w poszczególnych organizacjach związkowych.

  Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

KOLEJNE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO

W dniu 2019.04.26. Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy”
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

Tematami spotkania było:
1. Informacja z posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Krajowego Federacji.
2. Opłata składki związkowej.
3. Ankiety statystyczne
4. Informacja z bieżącej działalności Federacji i Międzywojewódzkiego Zarządu.
5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłą na spotkanie Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje z ostatniego posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Krajowego, które odbyło się w dniu 2019.03.21 – 23. w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie.
Omówiono podjęte działania odnośnie prawidłowego naliczania opłaty składki członkowskiej w 2019 r.
Podsumowano pozyskane dane z ankiet statystycznych oraz wykonane czynności pozwalające uzyskać 100 % skuteczność ich pozyskania.
Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Kol. Pszczółka Teresa zaś z funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.
W sprawach różnych nawiązano do obowiązków zakładowych organizacji związkowych wynikających ze zmiany Ustawy o związkach zawodowych wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz wyborów przeprowadzonych w zakładowych organizacjach związkowych.
Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.