Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego

W dniu 13 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

            Spotkanie otworzył Przewodniczący kol. Józef Lewandowski, który po powitaniu członków przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

            Międzywojewódzki Zarząd omówił kwestie uzwiązkowienia, płatności składek, przyjęcia nowej organizacji związkowej, organizacji szkolenia dla członków oraz sprawy bieżące.

            Ogólna sytuacja uzwiązkowienia w zakładach pracy jest coraz gorsza. Liczba związkowców zmniejsza się, co wynika ze struktury wieku członków. Coraz więcej członków odchodzi na emeryturę, a zainteresowanie młodych ludzi przynależnością do organizacji związkowych jest o wiele mniejsze niż kilkadziesiąt lat temu. Dlatego bardzo cieszy nas fakt dołączenia do Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego nowej organizacji związkowej liczącej 44 członków.

            W kwestii płatności składek, omówiono ich wysokość oraz terminowość dokonywania płatności. Zaległości posiadają dwie organizacje, które zostaną wezwane do uzupełnienia zaległych składek.

            Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu szkolenia dla członków naszych organizacji związkowych w roku 2024 roku. Ze względu na wzrost kosztów organizacji szkolenia w dotychczasowym miejscu Zarząd postanowił zmienić lokalizację szkolenia. Obecnie jest na etapie poszukiwania nowego miejsca spełniającego nasze możliwości i oczekiwania. Proponowany termin szkolenia to kwiecień-maj 2024 roku.

            W kwestii spraw bieżących dyskutowano na temat problemów z jakimi na co dzień spotykamy się w swoich miejscach pracy.

           

Międzywojewódzki Zarząd Zachodniopomorski w Szczecinie

W dniach 10 – 12 maja 2019r. Międzywojewódzki Zarząd Zachodniopomorski w Ośrodku Wczasowo – Szkoleniowym ,, PERŁA DZIWNOWA ‘’ w Dziwnowie, zorganizował szkolenie dla Organizacji Związkowych z naszego Zarządu w Szczecinie. W szkoleniu uczestniczyło 48 członków naszych organizacji.

 

Tematem szkolenia było:

  1. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych.
  2. Zmiany dotyczące RODO obowiązujące od 01.01.2019 r.

 

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Józef Lewandowski, który na wstępie przywitał przybyłych na szkolenie i zaproszonych gości w osobach:

  1. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji
  2.  Kretkiewicz Ewa – Sekretarz Federacji
  3. Bogusław Karpiński – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunalnych i Samorządowych w Warszawie.
  4. Sokalski Marcin – Radca Prawny Federacji.

Po części oficjalnej zostało przeprowadzone szkolenie przez Prawnika Federacji kol. Marcina Sokalskiego. Przedstawił bieżące problemy po zmianach Ustawy o związkach zawodowych oraz zreferował najistotniejsze kwestie w sprawie RODO. Tematy wywołały wiele pytań, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielił prawnik Federacji kol. Marcin Sokalski, który zawsze służy swą wiedza i pomocą
w sprawach i problemach organizacji związkowych. Zaproszeni goście jak zawsze podziękowali za serdeczne przyjęcie i przekazali wszystkim zebranym życzenia wytrwałości w tak trudnym dla działalności związkowej czasie.

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Józefa Lewandowskiego Prezydium Federacji postanowiło wyróżnić Kolegów Mariana Karwana i Jana Burzyńskiego za wieloletnią działalność na rzecz Federacji. Podziękowania wręczyła przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka i Sekretarz Federacji Ewa Kretkiewicz.

Międzywojewódzki Zarząd Zachodniopomorski w Szczecinie

21 września 2018 roku odbyła się gala z okazji jubileuszu 60-lecia Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na zaproszenie Prezesa i Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w uroczystości uczestniczył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego w Szczecinie Józef Lewandowski.

Przewodniczący zabierając głos, wspomniał, że praca wykonywana przez pracowników komunalnych jest ważna i potrzebna. Nie można sobie bez nich wyobrazić funkcjonowania miasta, ponieważ to oni w dużej mierze odpowiadają za warunki życia społeczności lokalnej, mają codzienny kontakt z mieszkańcami i muszą odpowiadać na ich potrzeby. Z tej okazji w imieniu Przewodniczącej Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, złożył na ręce Pana Prezesa i Pani Przewodniczącej Organizacji Związkowej pamiątkowe gratulacje z okazji 60-lecia Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy.