Powakacyjne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022 r.

W dniu 2022.09.07. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem powakacyjnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2022 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki związkowej za I – sze półrocze oraz 8 m – cy 2022 r .
 2. Dane z ankiet statystycznych na dzień 2022.06.30.
 3. Informacja o posiedzeniu Zarządu Federacji.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Ocena szkolenia.
 7. Wykluczenia z. o. z. w Ropczycach.
 8. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Radcę Prawnego Federacji Kol. Sokalski Marcin oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

          Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za pierwsze półrocze oraz osiem miesięcy 2022 r.

Omówiono dane wynikające z ankiet statystycznych sporządzonych przez z. o. z. wg stanu na dzień 2022.06.30.
          Szczegółowa informacja o posiedzeniu Zarządu Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.

          Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu
11 maja 2022 r. do dnia 7 września 2022 r.

Dokonano oceny przeprowadzonego szkolenia w m – cu czerwiec 2022 r.

Po zapoznaniu się z sytuacją zakładowej organizacji związkowej
w Ropczycach podjęto Uchwałę o wykreśleniu omawianej organizacji ze struktur Federacji.

W sprawach różnych omówiono projekt Rządowy Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.

Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki szkoli swoich związkowców.

W dniach 2022.06.09 – 11. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie ponownie było miejscem szkolenia, zorganizowanego przez  Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki, dla Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych i ich przedstawicieli w 2022 r.           Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie podziękował zebranym za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Następnie przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie a w szczególności Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz Radcę Prawnego Federacji Kol. Sokalski Marcin.

Szkolenie przeprowadził Radca Prawny Federacji Kol. Sokalski Marcin omawiając tematy:
– zmiany w Kodeksie Pracy,
– metodykę prowadzenia negocjacji,
– zasad funkcjonowania Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Podczas spotkania uczestników szkolenia z Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Horajecki Janusz zostały przedstawione tematy:
– Bieżącego funkcjonowania Federacji,
– Bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu,
– Opłaty składki związkowej,
– Ankiet statystycznych.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował gościom oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.
Osobne podziękowania zostały przekazane na ręce Dyrektora Sanatorium Uzdrowiskowego „ Ciche Wąwozy ” Kol. Zbytniewski Rafał za doskonałe zorganizowanie i obsługę pobytu uczestników w zarządzanym ośrodku .
Czas wolny sprzyjał wymianie poglądów, zawieraniu nowych znajomości oraz zwiedzaniu urokliwego Nałęczowa.

XXVI rocznica powstania organizacji związkowej w Straży Miejskiej w Gdańsku

W dniu 20 maja 2022 r. w malowniczej miejscowości Sulmin k/Gdańska, w Galerii Wszelkich Sztuk, Związek Zawodowy Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego zorganizował jubileusz XXVI rocznicy swojej działalności. Uroczystość uświetnili  zaproszeni goście: kol. Teresa Pszczółka – przewodnicząca Federacji ZZPGKIT w Polsce wraz z Marcinem Sokalskim – radcą prawnym Federacji. Z ramienia OPZZ uczestniczył przewodniczący Rady  OPZZ Województwa Pomorskiego kol. Adam Liszczewski. Obchody rozpoczął przewodniczący Związku  Marcin Langowski od przywitania wszystkich uczestników,  w tym zaproszonych gości, a następnie chwilą ciszy uczczono zmarłych związkowców. Utwór w tonie nostalgii poświęcony nieżyjącym kolegom wykonał na gitarze klasycznej, laureat wielu międzynarodowych konkursów i festiwali, absolwent Kijowskiego Konserwatorium Muzycznego im. Piotra Czajkowskiego, multiinstrumentalista Valeriy Filipov.  Odczytano też listy gratulacyjne pochodzące z innych organizacji związkowych i od przedstawicieli samorządu. Następnie organizatorzy przedstawili historię związku. Członek – założyciel kol. Mariusz Kaźmierczyk przybliżył zgromadzonym początki związku , historię procedury rejestracyjnej oraz przemian z organizacji zakładowej w międzyzakładową. Prowadzący dalszą część uroczystości kol. Sebastian Falk poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu i wręczenie okolicznościowych odznaczeń i dyplomów. W pierwszej kolejności przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przedstawiła kwestię współpracy organizacji związkowych z pracodawcami i omówiła również trudną sytuację tych organizacji w okresie pandemii oraz wojny na Ukrainie, a następnie uhonorowała całą organizację związkową okolicznościową statuetką. W imieniu związku statuetkę odebrał przewodniczący kol. Marcin Langowski. Następnie z ramienia OPZZ głos zabrał Adam Liszczewski, nawiązując do walki o emerytury pomostowe dla strażników miejskich i odznaczył w imieniu OPZZ następujących związkowców:
– Mariusz Kaźmierczyk – indywidualna odznaka OPZZ III stopnia (złota),
– Piotr Milewski – odznaka II stopnia (srebrna),
– Marcin Langowski – odznaka I stopnia (brązowa),
– Krystyna Mollin – odznaka I stopnia (brązowa),
– Andrzej Kaszyński – odznaka I stopnia (brązowa),
– Paweł Nadowski – odznaka I stopnia (brązowa).
Przedstawiciel OPZZ wręczył także na ręce przewodniczącego związku okolicznościowe dyplomy dla nieobecnych związkowców: Andrzeja Aniołczyka i Mariusza Choroszkiewicza.

Z kolei przewodnicząca Federacji  odznaczyła medalem “Za zasługi dla Federacji” :
– kol. Andrzeja Kaszyńskiego – złoty medal,
– kol. Sebastiana Falk – srebrny medal.
Listy gratulacyjne i upominki wręczono następującym działaczom: kol.  Krystynie Mollin, kol. Mariuszowi Kaźmierczykowi, kol. Piotrowi Dawidowskiemu, kol. Adamowi Aleszewiczowi. Uhonorowano też okolicznościowymi dyplomami nieobecnych  na zebraniu  kol. Teresę Cienkus i Kazimierza Karitę.

Na zakończenie ceremonii głos zabrali odznaczeni emeryci związkowi: Krystyna Mollin i Andrzej Kaszyński. Ostatnim punktem części oficjalnej był koncert Valeriyego Filipova, który wykonał utwory na instrumentach nietypowych, takich jak:  fletnia pana,  piła czy gitara hawajska. Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na bankiet, gdzie rozkoszowali się  doskonałą sztuką kulinarną szefa kuchni oraz delektowali podniebienia wyrobami z własnej wędzarni właściciela galerii pana Mariusza Zawieruchy. Oprawę muzyczną dalszej części  poprowadził Valeriy Filipov.

Zarząd związku pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie, doskonałą zabawę i zaprasza osoby dotychczas niezrzeszone lub niezdecydowane w szeregi naszej organizacji związkowej będącej w strukturach Federacji i OPZZ.

Stanowisko Zarządu i Rady Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce w sprawie ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Zarząd i Rada Federacji ZZPGKiT potępia bezprawny atak wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i jej obywateli.

Ten akt nieuzasadnionej, nieludzkiej agresji, będący drastycznym naruszeniem prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego i cywilizowanych reguł międzyludzkiego dialogu, nigdy nie powinien mieć miejsca w cywilizowanym świecie.

Każdy nawet najtrudniejszy problem należy rozwiązywać w drodze dialogu i wzajemnego poszanowania a nie agresji i siły militarnej. Czas najwyższy na konstruktywne rozmowy a nie dziką agresję! Na wojnie nie ma wygranych! Zawsze przegrywają ludzie, którzy tracą życie, zdrowie i dorobek swojego życia!

Agresywne działania Federacji Rosyjskiej i jej wojsk całkowicie podważają podstawy cywilizowanego świata, a także stanowią bezpośrednie zagrożenie dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa.

Ten akt agresji stanowi tragiczny powrót do tego miało miejsce na świecie i w Europie w latach 30-tych zeszłego wieku, kiedy to wybuchła najkrwawsza w dziejach świata wojna. Demony przeszłości wracają w XXI ponoć cywilizowanym wieku!

Nie akceptujemy i nie rozumiemy bezprawnego atakowania przedszkoli, szpitali i żłobków. Stop zabijaniu cywili, kobiet i dzieci!

Federacja ZZPGKiT solidaryzuje się w obywatelami Ukrainy, którzy zostali dotknięci okrucieństwem wojny.

Szczególne wyrazy wsparcia kierujemy do pracowników samorządowych i komunalnych życząc im pokoju i zdrowia! Podziwiamy ich ofiarność, wytrwałość i zaangażowanie na rzecz zapewnienia w czasie tej ciężkiej dla nich próby ciągłości tak ważnych usług komunalnych – jak dostawy ciepła, wody, komunikacji publicznej, ale i opieki medycznej czy pomocy społecznej i opieki nad osobami starszymi czy dziećmi.

Nasz Związek tak jak i inni podjął działania na rzecz wsparcia i pomocy humanitarnej na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy – setek tysięcy kobiet i dzieci! W solidarności ludzkiej i pokoju jest wielka siła i my w nią wierzymy!

Wzywamy Rosję i wszystkich ludzi miłujących pokój do zaprzestania tej wojny!

 

W imieniu Rady Federacji i Zarządu Federacji

 

 

Teresa Pszczółka

Przewodnicząca Federacji

 

Nałęczów 17 marca 2022 roku

Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022r.

         W dniu 2022.05.11. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2022 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki związkowej za I – szy kw. oraz 4 m – ce 2022 r .
 2. Informacja o posiedzeniu Rady Federacji.
 3. Organizacja szkolenia.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.

          Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za pierwszy kwartał oraz cztery miesiące 2022 r.
          Szczegółowa informacja o posiedzeniu Rady Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.
          W temacie organizacji szkolenia został przedstawiony ustalony termin, miejsce  koszty oraz tematy szkolenia.

          Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

Informacja przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 17 lutego 2022 r. do dnia 11 maja 2022 r.

W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu podziękował za otrzymane życzenia świąteczne. Złożył życzenia z okazji Dnia Komunalnika oraz poinformował o uczestnictwie w szkoleniu Zarządu „ Śląsk ” i planowanym spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym Zarządu Kujawsko – Pomorskiego.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

22 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze w tym roku wyjazdowe posiedzenie Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego.

Zwyczajowo, omówiono tematy związane z bieżącą działalnością Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu. Przewodnicząca poinformowała zebranych o problemach     w jednej z zakładowych organizacji związkowych oraz opinii prawnika Federacji w tym temacie. Dalsze ewentualne działania będą konsultowane z prawnikiem, a uzgodnienia będą omawiane z członkami Zarządu na bieżąco, w trybie zdalnym.

Ponadto, istotne zagadnienia dotyczyły:

– omówienia wpływu składek członkowskich za I kwartał 2022 roku,

– informacji o możliwości korzystania z pobytów związkowych,

– zaplanowania jesiennego szkolenia.

Przewodnicząca przekazała informację, dotyczącą minimalnej kwoty składki przekazywanej do Federacji, która została ustalona na 2 złote od członka Federacji.

Po analizie składek  i stwierdzeniu niedoboru, ustalono że zostanie wysłane ponaglenie do organizacji, które nie spełniły powyższego kryterium.

Kolejny punkt dotyczył ulgowych pobytów związkowych w naszych ośrodkach, do korzystania których zachęcała Przewodnicząca, zwracając się z prośbą o przekazanie członkom organizacji informacji  o możliwości wyjazdu ze zniżką związkową.

Ustalono, że jesienne szkolenie odbędzie się w sanatorium uzdrowiskowym w Nałęczowie, a jego dokładny termin zostanie ustalony w oparciu o harmonogram szkoleń Federacji oraz możliwość zakwaterowania w dostępnym terminie.

Na zakończenie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłej koleżanki Małgosi Łukasik, która była członkiem Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego, i której tak bardzo nam brakuje.

Agnieszka Tajak

Przewodnicząca Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

Podpisanie protokołu dodatkowego nr 4 do PUZP

W dniu 26 kwietnia 2022 roku Kolega Tomasz Błażejewski – Przewodniczący Mazowiecko-Podlaskiego Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w imieniu Federacji podpisał protokół dodatkowy nr 4 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Budżetowych m. st. Warszawy.
Liczymy na dalszy konstruktywny dialog i propracowicze zmiany w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy.

Autor: Tomasz Błażejewski
Przewodniczący Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego Federacji

 

1654634396333

Zdjęcie 1 z 2

Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” w dniach 21-23 kwietnia 2022r. w Radkowie.

W otoczeniu pięknych Gór Stołowych odbyło się szkolenie dla związkowców Zarządu Międzywojewódzkiego ‘Śląsk”.

Gościliśmy również Zarząd Federacji – Teresę Pszczółkę – Przewodniczącą Federacji i Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji oraz Marcina Sokalskiego – Radcę Prawnego Federacji.

Przewodniczący Kazimierz Kochan przywitał wszystkich zgromadzonych
a w szczególności związkowców, którzy pierwszy raz uczestniczyli w szkoleniu Międzywojewódzkiego Zarządu.

Szkolenie zorganizowane zostało przede wszystkim pod kątem tematów z zakresu prawa pracy. Dzięki uprzejmości Inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy
w Kłodzku, uczestnicy szkolenia mogli zadawać indywidualne pytania i wysłuchać najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy.  Inspektorzy odpowiadali
na wszystkie pytania, opisali również przykłady z codziennej pracy wskazując
na różnorodność problemów z jakimi borykają się pracownicy oraz pracodawcy.

Przewodniczący na koniec szkolenia serdecznie podziękował Inspektorom za przybycie i poświęcony czas. Uczestnicy rzadko mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio Inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy i chętnie korzystali z tej okazji.

Po szkoleniu Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przekazała najważniejsze informacje z działalności Federacji. Zachęcała do korzystania z ulgowych wyjazdów do Sanatorium w Nałęczowie oraz domków w Krynicy Morskiej. Przedstawiła również bieżącą sytuację dotyczącą majątku Federacji a w szczególności głównej siedziby Federacji w Warszawie.

Uczestnicy oprócz szerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy w wolnym czasie mieli możliwość zwiedzania pobliskich atrakcji turystycznych.  Taras widokowy na Górze Guzowata pozwalał na podziwianie pasma górskiego położonego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Niesamowite formacje skalne robią ogromne wrażenie
w szczególności widok ze Szczelińca Wielkiego. W niewielkiej odległości znajdują się również Błędne Skały, tworzące malowniczy skalny labirynt.  Dzięki organizacji szkolenia w Radkowie uczestnicy mieli możliwość podziwiania i korzystania z tych atrakcji w ramach czasu wolnego.  

Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie, żywiąc nadzieje, że spotkamy się na kolejnym szkoleniu już jesienią. Zaproponował również aby związkowcy przygotowali tematy, które chcieliby poruszyć na kolejnym spotkaniu.

20220422_125611

Zdjęcie 1 z 5

Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022r.

W dniu 2022.02.17. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022 r.

            Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki członkowskiej za 2021 r.
 2. Ankiety statystyczne.
 3. Informacja z posiedzenia Zarządu ( Prezydium ) Federacji.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Swoje otwarcie spotkania zakończył złożeniem życzeń na 2022 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie odbyło się omówienie przez Przewodniczącego Zarządu opłaty składki członkowskiej dokonywanej przez zakładowe organizacje związkowe w 2021 r. Przedstawił porównanie opłaty składki członkowskiej w latach 2020 i 2021. Ponadto omówił opłatę składki członkowskiej za styczeń 2022 r.

Następnie Kol. Janusz Horajecki omówił ankiety statystyczne za 2021 r. złożone przez poszczególne organizacje związkowe, które wpłynęły do Zarządu Międzywojewódzkiego. Przedstawił liczbowo: ilość organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie, ilość członków z podziałem na osoby pracujące, kobiety, młodzieży do 35 lat, emerytów i rencistów. Dokonał porównania z rokiem 2020.

Informację z posiedzenia Zarządu Federacji w dniu 2022.01.28. przedstawił Kol. Janusz Horajecki wspierany przez Przewodniczącą Federacji.

Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa omówiła bieżącą działalność Federacji.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach bieżących poruszono temat planowanego na m – c czerwiec 2022 r. szkolenia dla związkowców, skutków wprowadzenia Polskiego Ładu oraz podwyżek płac w zakładach pracy.

Po wyczerpaniu tematów spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki zakończył spotkanie podziękowaniem za przybycie i aktywny w nim udział.

Opłatkowe spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

            W dniu 2021.12.09. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego podczas którego dokonano podsumowania 2021 r.

Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki członkowskiej za 11 m – cy 2021 r.
 2. Ocena szkolenia.
 3. Plan pracy na 2022 r.
 4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano analizy opłaty składki członkowskiej za 11 m – cy 2021 r.

Oceny szkolenia dla Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych i ich przedstawicieli przeprowadzonego w dniach 2021.10.27 – 28. dokonał Kol. Janusz Horajecki.

Opracowano i zaakceptowano plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2022 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Po wyczerpaniu tematów spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki dokonał krótkiej oceny działalności Zarządu w 2021 r. Serdecznie podziękował za współpracę i włożony wysiłek w działalność związkową na rzecz  Międzywojewódzkiego Zarządu i Federacji.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych oraz podzieleniem się opłatkiem.