Kolejne spotkanie Związkowców Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku

W dniach 11 i 12 maja 2023 r. w Krynicy Morskiej w OW Albatros odbyło się zebranie wraz ze szkoleniem przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Federacji.

Kierownictwo Federacji reprezentowali kol. Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji oraz kol. Janusz Horajecki wiceprzewodniczący Federacji.

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk na wstępie nawiązał do święta Dnia Komunalnika i odczytał zebranym listy gratulacyjne które wystosowali:
– Rada OPZZ województwa pomorskiego
– Związek zawodowy NSZZ Solidarność Straży Miejskiej Miasta Lublina
– Stowarzyszenie Gmin Południowozachodniego Mazowsza

Związkowcy podczas zebrania omówili m.in. problemy występujące w zakładowych organizacjach związkowych, w tym pojawiające się trudności w oddelegowaniach, co ma bezpośredni wpływ na frekwencję na posiedzeniach i zebraniach związkowych. Przewodnicząca Federacji, na podstawie obserwacji i doświadczeń, zauważyła, że ze względu na potrzebę zapewnienia ciągłości pracy w sektorze komunalnym, takie trudności niestety pojawiają się coraz częściej w związkach zawodowych w całej Polsce. Coraz częstsze braki kadrowe powodują, że zakłady pracy mają problem z zastępowaniem oddelegowanych pracowników. Jest to bardzo trudna sytuacja, która pokazuje zarazem, że nasi związkowcy są osobami niezastępowalnymi dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług komunalnych. Każda organizacja wskazała na występujące bieżące trudności w jej działalności, problemach z niskimi zarobkami w naszej branży przy tak odpowiedzialnej społecznie pracy.

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy szkolenie z zakresu znowelizowanych przepisów przeprowadził prawnik Federacji Marcin Sokalski. Najwięcej pytań i uwag dotyczyło sposobu kontroli trzeźwości pracowników, jak i pracy zdalnej oraz zmian w zakresie ochrony stosunków pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych.

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Mariusz Kaźmierczyk zaproponował rozważenie możliwości uroczystego uczczenia Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej w przyszłym roku oraz ewentualnego powtórzenia zawodów wędkarskich na szczeblu Zarządu. Tak już było kilkanaście lat temu.

Z uwagi na rosnące koszty życia, związkowcy odnieśli się też pozytywnie do ewentualnego zorganizowania następnego zebrania / szkolenia w federacyjnym Sanatorium Ciche Wąwozy w Nałęczowie, które pomimo znacznej odległości ma bardzo konkurencyjne ceny dla osób uprawnionych. Sprawa będzie jeszcze konsultowana.

Uczestnikom towarzyszyła przepiękna pogoda, która po zakończeniu obrad zachęcała do kąpieli słonecznej nad brzegiem morza.

image1

Zdjęcie 1 z 2

Kolejne posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 21 marca 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie miało miejsce kolejne w 2023 roku posiedzenie Międzywojewódzkiego Lubelsko-Podkarpackiego Zarządu.

Tematami spotkania były:

 1. Informacja ze spotkania Zarządu i Rady Federacji w dniu 16 marca 2023 roku.
 2. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 3. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji z Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku spotkania, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, poinformował przybyłych, że w dniu 27 marca 2023 r. zmarł Kolega Bogusław Karpiński, długoletni związkowiec i pracownik Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć po zmarłym Koledze i Przyjacielu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, na wstępie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, przedstawił szczegółową informację z posiedzenia Zarządu i Rady Federacji, które odbyły się w dniu 16 marca 2023 roku

Informację o bieżącej działalności Federacji przekazał Wiceprzewodniczący Federacji Kol. Janusz Horajecki, omawiając wszystkie inicjatywy podejmowane w ostatnim czasie, mające na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Federacji.

Sprawozdanie przedstawione z bieżącego funkcjonowania Zarządu Międzywojewódzkiego przez jego Przewodniczącego, zawierało wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 15 lutego 2023 roku do dnia 20 kwietnia 2023 roku.

W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu podziękował za otrzymane życzenia świąteczne. Przedyskutowano sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, podwyżek płac oraz zakładowych zbiorowych układów pracy.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.

Wyrazy współczucia

W dniu 27 marca 2023 roku zmarł Bogusław Karpiński długoletni związkowiec i pracownik Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce.

Straciliśmy wspaniałego przyjaciela i kolegę.

Będzie nam Go bardzo… bardzo brakowało.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Federacji ZZPGKiT

Wyrazy współczucia

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 
06 marca 2023 roku  zmarł

Tomasz Szczech 

wieloletni Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych STARKOM w Starogardzie Gdańskim , do końca aktywny zawodowo. 

Najbliższej rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Pierwsze połączone posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

W dniu 21 lutego 2023 roku w Gdańsku w siedzibie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze połączone posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z udziałem Przewodniczących i przedstawicieli organizacji związkowych z tej struktury terenowej.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście – Przewodnicząca Federacji kol. Teresa Pszczółka oraz prawnik Federacji kol. Marcin Sokalski. Gościem specjalnym była przedstawicielka pomorskich parlamentarzystów Pani Posłanka na Sejm RP prof. Joanna Senyszyn.

Wystąpił też Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego kol. Adam Liszczewski, dzięki któremu nasz Międzywojewódzki Zarząd ma możliwość korzystania z siedziby Rady OPZZ w ramach współpracy międzyzwiązkowej.

Przewodnicząca Federacji kol. Teresa Pszczółka przedstawiła zebranym informacje o bieżącej działalności Federacji oraz wyraziła zadowolenie z zakresu współdziałania struktur terenowych Federacji i OPZZ. W dyskusji z Posłanką nawiązała do potrzeby wspólnych działań parlamentarzystów ze stroną społeczną w zakresie problematyki objętej działaniem związków zawodowych. Obecni przekazali Posłance informacje o problemach z jakimi borykają się organizacje związkowe z prośbą o wsparcie w ich rozwiązaniu poprzez podjęcie interwencji poselskiej czy też złożenie interpelacji.

Porządek obrad był bardzo obszerny, a ilość spraw i tematów omawianych spowodowała, że przekroczono założone limity czasowe. W związku z czym zaplanowane szkolenie dotyczące ostatnich zmian w Kodeksie pracy odbyło się w trybie przyspieszonym.

Kontynuacja szkolenia będzie miała miejsce podczas najbliższego wiosennego spotkania.

Zapraszamy do współpracy wszystkich związkowców, a osobom dotychczas nie zrzeszonym  proponujemy wstąpienie w struktury Federacji.

Zebranie prowadził Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk, za obsługę organizacyjną dziękujemy asystentce biura Rady OPZZ Województwa Pomorskiego kol. Edycie Nafalskiej.

 

Zdjecie01

Zdjęcie 1 z 9

Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 r

W dniu 15 lutego 2023 r. Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2023 r.

Między innymi tematami spotkania były:

 1. Opłata składki związkowej za 2022 r. i miesiąc styczeń 2023 r.
 2. Informacja o posiedzeniach Zarządu Federacji i Rady Federacji.
 3. Ankiety statystyczne za 2022 r.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, członków Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za 2022 r. oraz miesiąc styczeń 2023 r.

Szczegółowa informacja o posiedzeniach Zarządu i Rady Federacji w miesiącu grudniu 2022 r. została przedstawiona przez Wiceprzewodniczącego Federacji Kol. Janusza Horajeckiego.

Dane dotyczące Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego wynikające z otrzymanych ankiet statystycznych za 2022 r. przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 30 listopada 2022 r. do dnia 15 lutego 2023 r.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia w 2023 r.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.

Nowy Przewodniczący OPZZ

Podczas grudniowego Kongresu OPZZ nowym Przewodniczącym został Kolega Piotr Ostrowski. Gratulujemy Koledze objęcia tej ważnej, ale i odpowiedzialnej funkcji. Liczymy na aktywne działanie na rzecz naszego branżowego ruchu związkowego.

W końcu stycznia bieżącego roku Rada OPZZ uzupełniła skład kierownictwa OPZZ o dotychczasową Wiceprzewodniczącą OPZZ Koleżankę Barbarę Popielarz, dotychczasowego Wiceprzewodniczącego OPZZ Kolega Sebastian Koćwina oraz nowego w kierownictwie Wiceprzewodniczącego OPZZ Kolegę Błażeja Mądrzyckiego. Gratulujemy im i liczymy na dalsze zaangażowanie w pracy na rzecz OPZZ.

Naszą Federację w organach OPZZ – Radzie i Prezydium reprezentuje Przewodnicząca Koleżanka Teresa Pszczółka, zaś delegatami na Kongres OPZZ poza Nią byli Kolega Janusz Horajecki – Wiceprzewodniczący Federacji i Kolega Tomasz Błażejewski – członek Zarządu Federacji.

Podczas Kongresu OPZZ oznaczony został Sztandar Naszej Federacji złotą odznaką za „Zasługi dla OPZZ”, co jest sporym wyróżnieniem dla naszego ruchu związkowego.

 

20221215_105918

Zdjęcie 1 z 9

Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2023 r.

W dniach 12-14 stycznia 2023 R. w Karpaczu w „Willi Świerkowej” odbyło się połączone posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk”, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i przewodniczących zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w tej strukturze terenowej Federacji.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Kazimierz Kochan, który podziękował wszystkim za przybycie i przywitał zaproszonych gości w osobach kol Ryszarda Gocłowskiego – Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej i kol. Jolanty Krisz – członek Rady Federacji.

Tematy spotkania obejmowały:

 1. Opłacanie składek związkowych za 10 miesięcy 2022 r.
 2. Ankiety za 2022 r.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 4. Ustalenie terminu szkolenia i posiedzeń Zarządu Międzywojewódzkiego.

Zgodnie z powyższym porządkiem jako pierwsze zostały omówione składki członkowskiej za 10 miesięcy 2022 r. wpłacone przez organizacje członkowskie z naszej struktury. Przeanalizowano wpływ składki członkowskiej w odniesieniu do liczebności organizacji związkowych i wyliczono, że średnia składka miesięczna wnoszona do Federacji przez Międzywojewódzki Zarząd wynosi ponad 2 zł.

Ankiety za 2022 rok ze wszystkich organizacji z regionu wpłynęły terminowo, za co dziękujemy wszystkim przewodniczącym zakładowych organizacji związkowych.

Kol. Kazimierz Kochan krótko zrelacjonował bieżącą działalność Federacji i omówił pobyty związkowe w Nałęczowie i Krynicy Morskiej.

W następnej kolejności został ustalony termin szkolenia dla naszej struktury terenowej, które odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2023 r., a dokładny termin zostanie przekazany przewodniczącym zakładowych organizacji związkowych w terminie późniejszym. Ustalono również, że wyjazdowe posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej będą odbywać się 4 razy w roku.

Kolejną istotną wiadomością przekazaną przez Przewodniczącego było przypomnienie o konieczności terminowego i dokładnego wypełnienia ankiet dotyczących sytuacji w przedsiębiorstwach komunalnych.

Na tym zakończono spotkanie, a Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Kazimierz Kochan jeszcze raz podziękował wszystkim za przybycie i rzeczową dyskusję.