Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022r.

         W dniu 2022.05.11. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2022 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki związkowej za I – szy kw. oraz 4 m – ce 2022 r .
 2. Informacja o posiedzeniu Rady Federacji.
 3. Organizacja szkolenia.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.

          Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za pierwszy kwartał oraz cztery miesiące 2022 r.
          Szczegółowa informacja o posiedzeniu Rady Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.
          W temacie organizacji szkolenia został przedstawiony ustalony termin, miejsce  koszty oraz tematy szkolenia.

          Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

Informacja przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 17 lutego 2022 r. do dnia 11 maja 2022 r.

W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu podziękował za otrzymane życzenia świąteczne. Złożył życzenia z okazji Dnia Komunalnika oraz poinformował o uczestnictwie w szkoleniu Zarządu „ Śląsk ” i planowanym spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym Zarządu Kujawsko – Pomorskiego.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

22 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze w tym roku wyjazdowe posiedzenie Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego.

Zwyczajowo, omówiono tematy związane z bieżącą działalnością Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu. Przewodnicząca poinformowała zebranych o problemach     w jednej z zakładowych organizacji związkowych oraz opinii prawnika Federacji w tym temacie. Dalsze ewentualne działania będą konsultowane z prawnikiem, a uzgodnienia będą omawiane z członkami Zarządu na bieżąco, w trybie zdalnym.

Ponadto, istotne zagadnienia dotyczyły:

– omówienia wpływu składek członkowskich za I kwartał 2022 roku,

– informacji o możliwości korzystania z pobytów związkowych,

– zaplanowania jesiennego szkolenia.

Przewodnicząca przekazała informację, dotyczącą minimalnej kwoty składki przekazywanej do Federacji, która została ustalona na 2 złote od członka Federacji.

Po analizie składek  i stwierdzeniu niedoboru, ustalono że zostanie wysłane ponaglenie do organizacji, które nie spełniły powyższego kryterium.

Kolejny punkt dotyczył ulgowych pobytów związkowych w naszych ośrodkach, do korzystania których zachęcała Przewodnicząca, zwracając się z prośbą o przekazanie członkom organizacji informacji  o możliwości wyjazdu ze zniżką związkową.

Ustalono, że jesienne szkolenie odbędzie się w sanatorium uzdrowiskowym w Nałęczowie, a jego dokładny termin zostanie ustalony w oparciu o harmonogram szkoleń Federacji oraz możliwość zakwaterowania w dostępnym terminie.

Na zakończenie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłej koleżanki Małgosi Łukasik, która była członkiem Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego, i której tak bardzo nam brakuje.

Agnieszka Tajak

Przewodnicząca Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

Podpisanie protokołu dodatkowego nr 4 do PUZP

W dniu 26 kwietnia 2022 roku Kolega Tomasz Błażejewski – Przewodniczący Mazowiecko-Podlaskiego Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w imieniu Federacji podpisał protokół dodatkowy nr 4 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Budżetowych m. st. Warszawy.
Liczymy na dalszy konstruktywny dialog i propracowicze zmiany w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy.

Autor: Tomasz Błażejewski
Przewodniczący Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego Federacji

 

1654634396333

Zdjęcie 1 z 2

Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” w dniach 21-23 kwietnia 2022r. w Radkowie.

W otoczeniu pięknych Gór Stołowych odbyło się szkolenie dla związkowców Zarządu Międzywojewódzkiego ‘Śląsk”.

Gościliśmy również Zarząd Federacji – Teresę Pszczółkę – Przewodniczącą Federacji i Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji oraz Marcina Sokalskiego – Radcę Prawnego Federacji.

Przewodniczący Kazimierz Kochan przywitał wszystkich zgromadzonych
a w szczególności związkowców, którzy pierwszy raz uczestniczyli w szkoleniu Międzywojewódzkiego Zarządu.

Szkolenie zorganizowane zostało przede wszystkim pod kątem tematów z zakresu prawa pracy. Dzięki uprzejmości Inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy
w Kłodzku, uczestnicy szkolenia mogli zadawać indywidualne pytania i wysłuchać najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy.  Inspektorzy odpowiadali
na wszystkie pytania, opisali również przykłady z codziennej pracy wskazując
na różnorodność problemów z jakimi borykają się pracownicy oraz pracodawcy.

Przewodniczący na koniec szkolenia serdecznie podziękował Inspektorom za przybycie i poświęcony czas. Uczestnicy rzadko mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio Inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy i chętnie korzystali z tej okazji.

Po szkoleniu Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przekazała najważniejsze informacje z działalności Federacji. Zachęcała do korzystania z ulgowych wyjazdów do Sanatorium w Nałęczowie oraz domków w Krynicy Morskiej. Przedstawiła również bieżącą sytuację dotyczącą majątku Federacji a w szczególności głównej siedziby Federacji w Warszawie.

Uczestnicy oprócz szerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy w wolnym czasie mieli możliwość zwiedzania pobliskich atrakcji turystycznych.  Taras widokowy na Górze Guzowata pozwalał na podziwianie pasma górskiego położonego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Niesamowite formacje skalne robią ogromne wrażenie
w szczególności widok ze Szczelińca Wielkiego. W niewielkiej odległości znajdują się również Błędne Skały, tworzące malowniczy skalny labirynt.  Dzięki organizacji szkolenia w Radkowie uczestnicy mieli możliwość podziwiania i korzystania z tych atrakcji w ramach czasu wolnego.  

Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie, żywiąc nadzieje, że spotkamy się na kolejnym szkoleniu już jesienią. Zaproponował również aby związkowcy przygotowali tematy, które chcieliby poruszyć na kolejnym spotkaniu.

20220422_125611

Zdjęcie 1 z 5

Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022r.

W dniu 2022.02.17. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022 r.

            Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki członkowskiej za 2021 r.
 2. Ankiety statystyczne.
 3. Informacja z posiedzenia Zarządu ( Prezydium ) Federacji.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Swoje otwarcie spotkania zakończył złożeniem życzeń na 2022 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie odbyło się omówienie przez Przewodniczącego Zarządu opłaty składki członkowskiej dokonywanej przez zakładowe organizacje związkowe w 2021 r. Przedstawił porównanie opłaty składki członkowskiej w latach 2020 i 2021. Ponadto omówił opłatę składki członkowskiej za styczeń 2022 r.

Następnie Kol. Janusz Horajecki omówił ankiety statystyczne za 2021 r. złożone przez poszczególne organizacje związkowe, które wpłynęły do Zarządu Międzywojewódzkiego. Przedstawił liczbowo: ilość organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie, ilość członków z podziałem na osoby pracujące, kobiety, młodzieży do 35 lat, emerytów i rencistów. Dokonał porównania z rokiem 2020.

Informację z posiedzenia Zarządu Federacji w dniu 2022.01.28. przedstawił Kol. Janusz Horajecki wspierany przez Przewodniczącą Federacji.

Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa omówiła bieżącą działalność Federacji.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach bieżących poruszono temat planowanego na m – c czerwiec 2022 r. szkolenia dla związkowców, skutków wprowadzenia Polskiego Ładu oraz podwyżek płac w zakładach pracy.

Po wyczerpaniu tematów spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki zakończył spotkanie podziękowaniem za przybycie i aktywny w nim udział.

Opłatkowe spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

            W dniu 2021.12.09. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego podczas którego dokonano podsumowania 2021 r.

Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki członkowskiej za 11 m – cy 2021 r.
 2. Ocena szkolenia.
 3. Plan pracy na 2022 r.
 4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano analizy opłaty składki członkowskiej za 11 m – cy 2021 r.

Oceny szkolenia dla Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych i ich przedstawicieli przeprowadzonego w dniach 2021.10.27 – 28. dokonał Kol. Janusz Horajecki.

Opracowano i zaakceptowano plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2022 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Po wyczerpaniu tematów spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki dokonał krótkiej oceny działalności Zarządu w 2021 r. Serdecznie podziękował za współpracę i włożony wysiłek w działalność związkową na rzecz  Międzywojewódzkiego Zarządu i Federacji.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych oraz podzieleniem się opłatkiem.

Posiedzenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk”

W dniach 16-18.12.2021 r. w Karpaczu u podnóża Śnieżki, przy zachowaniu obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2, odbyło się połączone spotkanie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk”, oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Kol. Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
Kol. Jolanta Krisz – Członek Zarządu Krajowego

Tematami wiodącymi spotkania było:
– omówienie szkoleń naszego regionu
-opłacanie składek członkowskich na rzecz Federacji
-uzwiązkowienie w regionie
-sprawy bieżące Federacji

Rozpoczynając posiedzenie, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, Kazimierz Kochan, w imieniu Przewodniczącej Federacji Teresy Pszczółki wręczył  Beacie Winkiel-Wołkowyckiej, Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach statuetkę i list gratulacyjny dla wyróżniających się Zakładowych Organizacji Związkowych, których Kol. Beata ze względu na epidemię , nie mogła odebrać na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w Nałęczowie.

Po tym miłym otwarciu przystąpiliśmy do dyskusji na temat przeprowadzenia szkolenia wiosennego, decyzją Zarządu szkolenie odbędzie się w dniach 21-23.04.2022 r. w Radkowie.

Następnie przeanalizowaliśmy opłacanie składek członkowskich na rzecz Federacji, większość Organizacji już wpłaca wymagane min.2 zł miesięcznie od członka, a pozostałe zostały poinformowane o zmianach.

Następnie Przewodniczący, Kazimierz Kochan zrelacjonował sprawy bieżące Federacji i przystąpiliśmy do długiej i burzliwej dyskusji na temat uzwiązkowienia w naszym regionie, zmian dotyczących funkcjonowania PKZP w zakładach pracy i kontroli nad nią Zakładowych Organizacji Związkowych, konieczności wprowadzenia na stronę internetową Federacji informacji prawnych, niezbędnych do prowadzenia Zakładowych Organizacji Związkowych.

Zapadły ustalenia dotyczące częstych kontaktów, przynajmniej telefonicznych z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych, aby efektywniej uczestniczyć i pomagać w rozwiązywaniu problemów naszych związkowców.

Wymieniliśmy się doświadczeniami i poglądami związanymi z działalnością związkową i osiągnęliśmy kompromisy w istotnych sprawach dotyczących działalności Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk”

Joanna Sokołowska

Wyróżnienie dla Marcina Dymusa

W dniu 18 listopada 2021 roku Kolega Marcin Dymus – społeczny inspektor pracy w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim został uhonorowany przez Państwową Inspekcję  Pracy wyróżnieniem dla najaktywniejszego społecznego inspektora pracy. W uroczystości tej zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie towarzyszył mu Kolega Leszek Dolny Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Wodociągów i Kanalizacji w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim, będący także członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej Federacji.

Krystyna Wysota
Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Federacji

20211118_182818

Zdjęcie 1 z 4

Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w Nałęczowie

W dniach 27 – 29 października Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem spotkania, Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych oraz ich przedstawiciel zorganizowanym przez Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki.

            Otwierając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki podziękował zebranym za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Witając wszystkich obecnych, serdecznie powitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółkę Teresę. Korzystając z jej obecności, w imieniu Międzywojewódzkiego Zarządu, pogratulował ponownego wyboru na funkcję Przewodniczącego Federacji oraz złożył spóźnione życzenia imieninowe.

            Przed przystąpieniem do realizacji programu spotkania, zgodnie
 z przepisami RODO, uczestnicy wypełnili dokumenty związane
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku przy sporządzaniu dokumentacji spotkania.

Tematami spotkania było:

 1. Informacja o wynikach wyborów na szczeblu Międzywojewódzkim.
 2. Informacja o wynikach wyborów na szczeblu Krajowym.
 3. Opłata składki związkowej.
 4. Udzielanie porad prawnych.

           Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

           Informację z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Przewodniczący Kol. Horajecki Janusz .

            Szkolenie w zakresie prawa pracy przeprowadziła Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie Pani Marzanna Skorek.

            W ramach szkolenia została omówiona rola zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu zakładowych aktów prawnych, zmiany
w Kodeksie Pracy, Ustawa o związkach zawodowych. Odpowiadając na zadawane pytania lektorka szczegółowo wyjaśniła funkcjonowanie z. o. z. oraz społecznych inspektorów pracy pomimo upływu kadencji i trudności ze zorganizowaniem ponownych wyborów.

            Po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował Pani Inspektor za przeprowadzenie tak interesującego szkolenia.

            Zamykając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu  podziękował zebranym za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

            Sprzyjająca pogoda zachęcała do spotkań oraz spacerów na świeżym powietrzu powiązanych z wymianą doświadczeń i poglądów, nawiązywaniu nowych znajomości a przede wszystkim poznawania urokliwej miejscowości jaką jest Nałęczów.

 

Szkolenie  członków Federacji Zarządu Łódzkiego 21-23.10.2021 Nałęczów

W dniach 21 – 23 października 2021 roku w Nałęczowie w Sanatorium Uzdrowiskowym “Ciche Wąwozy” w Nałęczowie,
odbyło się szkolenie  członków Federacji Zarządu Łódzkiego, 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Szkolenie w zakresie uprawnień i obowiązków Społecznego Inspektora Pracy , zgodnie
  z Ustawą z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy.
 • Mobbing , dyskryminacja, molestowanie w Zakładzie Pracy, jego skutki, prawa ( obrona) mobbingowanego pracownika- stanowisko Związków Zawodowych.
 • Związek Zawodowy w Zakładzie Pracy – uprawnienia, prawa, przywileje i obowiązki.
 • Praca zdalna w czasach pandemii,( wirus Covid – 19). Prawa , obowiązki i przywileje pracownika oddelegowanego do pracy zdalnej.  
 • Obecne zmiany w prawie pracy, aktualizacje przepisów w zakresie praw pracowników i praw pracodawców- uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy .
 • BHP w Zakładach Pracy – aktualizacja i zmiany w przepisach.
 • Problematyka zatrudnienia i wynagrodzeń młodych pracowników a wynagrodzenia pracowników z dużym stażem lat pracy.

Tematyka programu szkolenia, prowadzona była przez wieloletniego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi, pana Leopolda Wyrzykowskiego.

 

Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Federacji
Krystyna Wysota.

20211022_104811

Zdjęcie 1 z 4