Stanowisko Zarządu i Rady Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce w sprawie ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Zarząd i Rada Federacji ZZPGKiT potępia bezprawny atak wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i jej obywateli.

Ten akt nieuzasadnionej, nieludzkiej agresji, będący drastycznym naruszeniem prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego i cywilizowanych reguł międzyludzkiego dialogu, nigdy nie powinien mieć miejsca w cywilizowanym świecie.

Każdy nawet najtrudniejszy problem należy rozwiązywać w drodze dialogu i wzajemnego poszanowania a nie agresji i siły militarnej. Czas najwyższy na konstruktywne rozmowy a nie dziką agresję! Na wojnie nie ma wygranych! Zawsze przegrywają ludzie, którzy tracą życie, zdrowie i dorobek swojego życia!

Agresywne działania Federacji Rosyjskiej i jej wojsk całkowicie podważają podstawy cywilizowanego świata, a także stanowią bezpośrednie zagrożenie dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa.

Ten akt agresji stanowi tragiczny powrót do tego miało miejsce na świecie i w Europie w latach 30-tych zeszłego wieku, kiedy to wybuchła najkrwawsza w dziejach świata wojna. Demony przeszłości wracają w XXI ponoć cywilizowanym wieku!

Nie akceptujemy i nie rozumiemy bezprawnego atakowania przedszkoli, szpitali i żłobków. Stop zabijaniu cywili, kobiet i dzieci!

Federacja ZZPGKiT solidaryzuje się w obywatelami Ukrainy, którzy zostali dotknięci okrucieństwem wojny.

Szczególne wyrazy wsparcia kierujemy do pracowników samorządowych i komunalnych życząc im pokoju i zdrowia! Podziwiamy ich ofiarność, wytrwałość i zaangażowanie na rzecz zapewnienia w czasie tej ciężkiej dla nich próby ciągłości tak ważnych usług komunalnych – jak dostawy ciepła, wody, komunikacji publicznej, ale i opieki medycznej czy pomocy społecznej i opieki nad osobami starszymi czy dziećmi.

Nasz Związek tak jak i inni podjął działania na rzecz wsparcia i pomocy humanitarnej na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy – setek tysięcy kobiet i dzieci! W solidarności ludzkiej i pokoju jest wielka siła i my w nią wierzymy!

Wzywamy Rosję i wszystkich ludzi miłujących pokój do zaprzestania tej wojny!

 

W imieniu Rady Federacji i Zarządu Federacji

 

 

Teresa Pszczółka

Przewodnicząca Federacji

 

Nałęczów 17 marca 2022 roku

Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie,  dnia 2021.09.30. było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Tematami spotkania było:

  1. Informacja o spotkaniu Prezydium i Zarządu Krajowego.
  2. Opłata składki związkowej.
  3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
  5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie Kol. Janusz Horajecki udzielił zebranym informacji o tematyce spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego Federacji.

Następnie została dokonana analiza opłaty składki związkowej za 8 m – cy 2021 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia oraz współpracą w tym temacie Przewodniczącego z Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie. Przedstawiono uzgodnione obowiązki statystyczne w 2021 r. Ponadto została omówiona sytuacja prawna związaną z wyborem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Po wyczerpaniu porządku spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki zamykając spotkanie podziękował za przybycie i aktyny udział w spotkaniu.

Zmarł Stanisław Dobrzyński

W dniu 15 stycznia 2019r.  zmarł Stanisław Dobrzyński długoletni członek Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowe w Polsce oraz były Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko- Podkarpackiego.
Straciliśmy wspaniałego kolegę, współpracownika i społecznika.
Cześć Jego Pamięci.

 

W imieniu Zarządu 
Teresa Pszczółka 
Przewodnicząca Federacji ZZPGKiT w Polsce

MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PRZEPROWADZIŁ SZKOLENIE

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie w dniach 2018.06.07 -09. było miejscem spotkania w ramach szkolenia zorganizowanego przez Zarząd Międzywojewódzki dla Przewodniczących
i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycili:

  1. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji
  2. Gocłowski Ryszard – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
  3. Kochan Kazimierz – Zastępca Przewodniczącego Federacji
  4. Kretkiewicz Ewa – Sekretarz Federacji

 Przybyłych na spotkanie przywitał Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki podczas uroczystej kolacji otwierającej program szkolenia.

Zasadniczy program szkolenia rozpoczął się od spotkania uczestników spotkania z Przewodniczącą Federacji oraz zaproszonymi osobami podczas którego zostali zapoznani z tematyką bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

Główny temat szkolenia dotyczący Statutów zakładowych organizacji związkowych omówił Radca Prawny Federacji Kol. Sokalski Marcin.

Wolny czas oraz sprzyjająca pogoda posłużyła do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnianiem więzów koleżeńskich przypieczętowanych wspólnym grillowaniem w ramach pożegnalnej kolacji.