Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Federacja w dniu 20 grudnia 2022 roku wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  wnioskiem o uwzględnienie funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) w projekcie ustawy o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (UD466).

Treść wniosku

 

Wyrazy współczucia

Z przykrością informujemy, że 10 grudnia 2022 roku w  wieku 58 lat zmarł  po długiej chorobie Członek Naszej Federacji, kolega

Mirosław Knera

Długoletni Przewodniczący NSZZ Pracowników Koordynacji Ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 16 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 na cmentarzu centralnym w Szczecinie. W pogrzebie będą uczestniczyli członkowie Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Najbliższej rodzinie składamy wyrazy współczucia.

 

 

Z życia zakładowej organizacji związkowej

W dn.07 grudnia 2022r. związkowcy z gdańskiej Straży Miejskiej spotkali się z wiceprezydentem Miasta Gdańska Piotrem Borawskim nadzorującym z ramienia Urzędu tą formację .
Było to drugie spotkanie w ciągu  trzech  miesięcy. Związkowcy omówili sprawy związane z siatką płac oraz dotyczące zawierania porozumień z zakładowymi organizacjami związkowymi wynikającymi z prawa pracy. Wiceprezydent Miasta charakteryzując zadania gminy,  pozytywnie odniósł się do funkcjonowania gdańskiej SM wykonującej  zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w blisko półmilionowej metropolii. Związkowcy zgłosili potrzebę sukcesywnych spotkań , gdyż spraw do omówienia jest wiele w dobie ciągle zmieniającego się świata i rosnących wyzwań w miarę zmieniającej się aglomeracji miejskiej.

Przewodniczący
Zarządu Kujawsko-Pomorskiego
Mariusz Kazimierczyk

Zdjecie-ogolne

Zdjęcie 1 z 4

Ostatnie w 2022r spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

W dniu 2022.11.30. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu  Lubelsko-Podkarpackiego.

         Tematami spotkania było:
1.  Opłata składki związkowej za 10 m – cy 2022 r .
2. Informacja o posiedzeniu Zarządu i Rady Federacji.
3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2023 r.
4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Członków Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.
Otwarcie spotkania zostało zakończone złożeniem kondolencji Kol. Skiba Witold po śmierci żony.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za dziesięć miesięcy 2022 r.
Szczegółowa informacja o posiedzeniu Zarządu i Rady Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.
Uchwalono plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2023 r.
Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.
Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 7 września 2022 r. do dnia 29 listopada 2022 r.W sprawach różnych poruszono temat ankiet statystycznych sporządzanych na koniec roku, funkcjonowania zakładów pracy prowadzących działalność wodociągowo – kanalizacyjną oraz Kongresu OPZZ.
Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział. Złożył życzenia świąteczno – noworoczne oraz podzielono się opłatkiem.

Stanowisko FZZPGKiT w związku z projektem zmian w Kodeksie Karnym Skarbowym

Federacja w dniu 08 listopada 2022 roku wysłała do Ministra Finansów negatywną opinię w przedmiocie projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym oraz niektórych innych ustawach (UD269). Projektowane zmiany oceniamy jako negatywne w zakresie w jakim dotyczą jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych – straży gminnych, a także rodzą wątpliwości co do zachowania praw obywatelskich w zakresie postępowania mandatowe.

Pismo

 

 

Szkolenie Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W urokliwej i klimatycznej oprawie, jaką stanowi Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie, odbyło się w dniach: 6-8 październik 2022 roku spotkanie szkoleniowe, na które przybyli członkowie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Tajak powitała wszystkich zgromadzonych oraz przedstawiła zaproszonych gości w osobach:
Janusz Horajecki – Wiceprzewodniczący Federacji
Marcin Sokalski – prawnik Federacji
Rafał Zbytniewski – Dyrektor Sanatorium.

Następnie głos zabrał Kol. Janusz Horajecki, który przekazał informacje dotyczące bieżącej działalności Federacji, omawiając także Jej sytuację prawną i materialną.

W dalszej części Dyrektor sanatorium opowiedział o walorach klimatycznych Nałęczowa, specyficznym mikroklimacie i jego właściwościach leczniczych.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część wykładowa, którą poprowadził Kol. Marcin Sokalski. W czasie szkolenia omówiono tematy dotyczące: układów zbiorowych pracy, zmian w ustawie o kasach zapomogowo – pożyczkowych, dyrektywach unijnych dotyczących zmian w kodeksie pracy, roli sygnalistów w funkcjonowaniu pracodawców oraz projektu nowej ustawy o sporach zbiorowych. Zaplanowane tematy szkolenia zostały gruntownie omówione, ponadto z sali niejednokrotnie padały zapytania wynikające z dyskusji o problemach w zakładach pracy.

Po skończonej części wykładowej, uczestnicy szkolenia korzystając z bardzo przychylnej aury, udali się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego, podczas której podsumowali udany pobyt na Wyżynie Lubelskiej.

Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała zgromadzonym za udział w szkoleniu i sympatyczną atmosferę podczas pobytu w Nałęczowie.

Jesienne Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego “Śląsk”

W dniach 12-15 października 2022r. w pięknym otoczeniu jesiennej natury Bystrzycy Kłodzkiej Zarząd Międzywojewódzki „ŚLĄSK”  zorganizował dla związkowców szkolenie m.in. w temacie przeprowadzania wyborów oraz sporów zbiorowych.

Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie i powitał zaproszonych gości, którzy znaleźli czas aby spędzić go wspólnie z uczestnikami szkolenia:

 1. Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji
 2. Janusz Horajecki – Przewodniczący Zarządu Lubelsko-Podkarpackiego  
 3. Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
 4. Marcin Sokalski – Prawnik Federacji

Jak zawsze Przewodniczący poinformował o obowiązujących przepisach RODO związanych z wyrażeniem zgody uczestników szkolenia na udostępnienie wizerunku na potrzeby strony internetowej. Po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników prowadzono dalszą część spotkania.

Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka, zreferowała bieżące i najistotniejsze sprawy organizacyjne, przedstawiła plany związane z budynkiem Federacji przy Al. Jerozolimskich oraz pozostałymi nieruchomościami należącymi do Federacji.  Zaprosiła do wspólnej dyskusji i zadawania pytań związanych z działalnością Federacji.

Kolega Marcin Sokalski przedstawił najnowsze zmiany Kodeksu pracy oraz przeprowadził szkolenie w temacie sporów zbiorowych oraz wyborów.

Uczestnicy czynnie brali udział w szkoleniu na bieżąco zadając pytania. Chętnie zadawali pytania również poza głównymi tematami szkolenia. 

Wspólne dyskusje poszerzają wiedzę nie tylko z tematów wskazanych w szkoleniu ale pozwalają również rozwiać wątpliwości w różnych najdrobniejszych problemach.

Po szkoleniu zaproponowano uczestnikom skorzystanie z uroków Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował za wspólnie spędzony czas i czynny udział w szkoleniu, które zakończono w miłej i przyjaznej atmosferze oczekując kolejnego terminu spotkania w tak sympatycznym gronie.

 

Bystrzyca Kłodzka

Zdjęcie 1 z 6

Ogólnopolska związkowa manifestacja w sprawie wstrzymania likwidacji emerytur pomostowych.

W dniu 19 października 2022 roku odbyła się ogólnopolska związkowa manifestacja w sprawie wstrzymania likwidacji emerytur pomostowych, ale i w sprawie poszerzenia katalogu pracy wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Uczestniczyli w niej liczni przedstawiciele ruchu branżowego zrzeszonego w OPZZ i Forum Związku Zawodowych.

W imieniu naszej Federacji udział w manifestacji wzięła Przewodnicząca Teresa Pszczółka, którą aktywnie wsparli Mariusz Kaźmierczyk (Związek Zawodowy Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego), a także Mariusz Karpiński i Marcin Sokalski (obaj ze Związku Zawodowego Pracowników Komunalnych i Samorządowych) oraz zaprzyjaźnieni związkowcy z gospodarki morskiej z Gdańska.

Nasza branża bardzo dużo straciła w wyniku zmian legislacyjnych z 2008 roku. Czas to zmienić!

Podejmujemy działania na rzecz poszerzenia katalogu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Liczymy na zaangażowanie i wsparcie z naszego ruchu związkowego!

 

20221019_113852

Zdjęcie 1 z 14

Wyrazy współczucia

Naszemu Koledze

Witoldowi Skibie

            składamy serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci żony.

                                                                                       Koleżanki i Koledzy
                                                                                           z FZZPGKiT
                                                                                                   oraz
                                                                       Międzywojewódzkiego Zarządu
                                                                           Lubelsko – Podkarpackiego

Powakacyjne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022 r.

W dniu 2022.09.07. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem powakacyjnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2022 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki związkowej za I – sze półrocze oraz 8 m – cy 2022 r .
 2. Dane z ankiet statystycznych na dzień 2022.06.30.
 3. Informacja o posiedzeniu Zarządu Federacji.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Ocena szkolenia.
 7. Wykluczenia z. o. z. w Ropczycach.
 8. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Radcę Prawnego Federacji Kol. Sokalski Marcin oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

          Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za pierwsze półrocze oraz osiem miesięcy 2022 r.

Omówiono dane wynikające z ankiet statystycznych sporządzonych przez z. o. z. wg stanu na dzień 2022.06.30.
          Szczegółowa informacja o posiedzeniu Zarządu Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.

          Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu
11 maja 2022 r. do dnia 7 września 2022 r.

Dokonano oceny przeprowadzonego szkolenia w m – cu czerwiec 2022 r.

Po zapoznaniu się z sytuacją zakładowej organizacji związkowej
w Ropczycach podjęto Uchwałę o wykreśleniu omawianej organizacji ze struktur Federacji.

W sprawach różnych omówiono projekt Rządowy Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.