Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022r.

         W dniu 2022.05.11. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2022 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki związkowej za I – szy kw. oraz 4 m – ce 2022 r .
 2. Informacja o posiedzeniu Rady Federacji.
 3. Organizacja szkolenia.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.

          Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za pierwszy kwartał oraz cztery miesiące 2022 r.
          Szczegółowa informacja o posiedzeniu Rady Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.
          W temacie organizacji szkolenia został przedstawiony ustalony termin, miejsce  koszty oraz tematy szkolenia.

          Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

Informacja przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 17 lutego 2022 r. do dnia 11 maja 2022 r.

W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu podziękował za otrzymane życzenia świąteczne. Złożył życzenia z okazji Dnia Komunalnika oraz poinformował o uczestnictwie w szkoleniu Zarządu „ Śląsk ” i planowanym spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym Zarządu Kujawsko – Pomorskiego.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.

Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” w dniach 21-23 kwietnia 2022r. w Radkowie.

W otoczeniu pięknych Gór Stołowych odbyło się szkolenie dla związkowców Zarządu Międzywojewódzkiego ‘Śląsk”.

Gościliśmy również Zarząd Federacji – Teresę Pszczółkę – Przewodniczącą Federacji i Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji oraz Marcina Sokalskiego – Radcę Prawnego Federacji.

Przewodniczący Kazimierz Kochan przywitał wszystkich zgromadzonych
a w szczególności związkowców, którzy pierwszy raz uczestniczyli w szkoleniu Międzywojewódzkiego Zarządu.

Szkolenie zorganizowane zostało przede wszystkim pod kątem tematów z zakresu prawa pracy. Dzięki uprzejmości Inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy
w Kłodzku, uczestnicy szkolenia mogli zadawać indywidualne pytania i wysłuchać najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy.  Inspektorzy odpowiadali
na wszystkie pytania, opisali również przykłady z codziennej pracy wskazując
na różnorodność problemów z jakimi borykają się pracownicy oraz pracodawcy.

Przewodniczący na koniec szkolenia serdecznie podziękował Inspektorom za przybycie i poświęcony czas. Uczestnicy rzadko mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio Inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy i chętnie korzystali z tej okazji.

Po szkoleniu Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przekazała najważniejsze informacje z działalności Federacji. Zachęcała do korzystania z ulgowych wyjazdów do Sanatorium w Nałęczowie oraz domków w Krynicy Morskiej. Przedstawiła również bieżącą sytuację dotyczącą majątku Federacji a w szczególności głównej siedziby Federacji w Warszawie.

Uczestnicy oprócz szerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy w wolnym czasie mieli możliwość zwiedzania pobliskich atrakcji turystycznych.  Taras widokowy na Górze Guzowata pozwalał na podziwianie pasma górskiego położonego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Niesamowite formacje skalne robią ogromne wrażenie
w szczególności widok ze Szczelińca Wielkiego. W niewielkiej odległości znajdują się również Błędne Skały, tworzące malowniczy skalny labirynt.  Dzięki organizacji szkolenia w Radkowie uczestnicy mieli możliwość podziwiania i korzystania z tych atrakcji w ramach czasu wolnego.  

Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie, żywiąc nadzieje, że spotkamy się na kolejnym szkoleniu już jesienią. Zaproponował również aby związkowcy przygotowali tematy, które chcieliby poruszyć na kolejnym spotkaniu.

20220422_125611

Zdjęcie 1 z 5

Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022r.

W dniu 2022.02.17. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022 r.

            Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki członkowskiej za 2021 r.
 2. Ankiety statystyczne.
 3. Informacja z posiedzenia Zarządu ( Prezydium ) Federacji.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Swoje otwarcie spotkania zakończył złożeniem życzeń na 2022 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie odbyło się omówienie przez Przewodniczącego Zarządu opłaty składki członkowskiej dokonywanej przez zakładowe organizacje związkowe w 2021 r. Przedstawił porównanie opłaty składki członkowskiej w latach 2020 i 2021. Ponadto omówił opłatę składki członkowskiej za styczeń 2022 r.

Następnie Kol. Janusz Horajecki omówił ankiety statystyczne za 2021 r. złożone przez poszczególne organizacje związkowe, które wpłynęły do Zarządu Międzywojewódzkiego. Przedstawił liczbowo: ilość organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie, ilość członków z podziałem na osoby pracujące, kobiety, młodzieży do 35 lat, emerytów i rencistów. Dokonał porównania z rokiem 2020.

Informację z posiedzenia Zarządu Federacji w dniu 2022.01.28. przedstawił Kol. Janusz Horajecki wspierany przez Przewodniczącą Federacji.

Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa omówiła bieżącą działalność Federacji.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach bieżących poruszono temat planowanego na m – c czerwiec 2022 r. szkolenia dla związkowców, skutków wprowadzenia Polskiego Ładu oraz podwyżek płac w zakładach pracy.

Po wyczerpaniu tematów spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki zakończył spotkanie podziękowaniem za przybycie i aktywny w nim udział.

Opłatkowe spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

            W dniu 2021.12.09. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego podczas którego dokonano podsumowania 2021 r.

Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki członkowskiej za 11 m – cy 2021 r.
 2. Ocena szkolenia.
 3. Plan pracy na 2022 r.
 4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano analizy opłaty składki członkowskiej za 11 m – cy 2021 r.

Oceny szkolenia dla Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych i ich przedstawicieli przeprowadzonego w dniach 2021.10.27 – 28. dokonał Kol. Janusz Horajecki.

Opracowano i zaakceptowano plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2022 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Po wyczerpaniu tematów spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki dokonał krótkiej oceny działalności Zarządu w 2021 r. Serdecznie podziękował za współpracę i włożony wysiłek w działalność związkową na rzecz  Międzywojewódzkiego Zarządu i Federacji.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych oraz podzieleniem się opłatkiem.

Posiedzenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk”

W dniach 16-18.12.2021 r. w Karpaczu u podnóża Śnieżki, przy zachowaniu obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2, odbyło się połączone spotkanie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk”, oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Kol. Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
Kol. Jolanta Krisz – Członek Zarządu Krajowego

Tematami wiodącymi spotkania było:
– omówienie szkoleń naszego regionu
-opłacanie składek członkowskich na rzecz Federacji
-uzwiązkowienie w regionie
-sprawy bieżące Federacji

Rozpoczynając posiedzenie, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, Kazimierz Kochan, w imieniu Przewodniczącej Federacji Teresy Pszczółki wręczył  Beacie Winkiel-Wołkowyckiej, Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach statuetkę i list gratulacyjny dla wyróżniających się Zakładowych Organizacji Związkowych, których Kol. Beata ze względu na epidemię , nie mogła odebrać na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w Nałęczowie.

Po tym miłym otwarciu przystąpiliśmy do dyskusji na temat przeprowadzenia szkolenia wiosennego, decyzją Zarządu szkolenie odbędzie się w dniach 21-23.04.2022 r. w Radkowie.

Następnie przeanalizowaliśmy opłacanie składek członkowskich na rzecz Federacji, większość Organizacji już wpłaca wymagane min.2 zł miesięcznie od członka, a pozostałe zostały poinformowane o zmianach.

Następnie Przewodniczący, Kazimierz Kochan zrelacjonował sprawy bieżące Federacji i przystąpiliśmy do długiej i burzliwej dyskusji na temat uzwiązkowienia w naszym regionie, zmian dotyczących funkcjonowania PKZP w zakładach pracy i kontroli nad nią Zakładowych Organizacji Związkowych, konieczności wprowadzenia na stronę internetową Federacji informacji prawnych, niezbędnych do prowadzenia Zakładowych Organizacji Związkowych.

Zapadły ustalenia dotyczące częstych kontaktów, przynajmniej telefonicznych z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych, aby efektywniej uczestniczyć i pomagać w rozwiązywaniu problemów naszych związkowców.

Wymieniliśmy się doświadczeniami i poglądami związanymi z działalnością związkową i osiągnęliśmy kompromisy w istotnych sprawach dotyczących działalności Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk”

Joanna Sokołowska

Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w Nałęczowie

W dniach 27 – 29 października Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem spotkania, Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych oraz ich przedstawiciel zorganizowanym przez Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki.

            Otwierając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki podziękował zebranym za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Witając wszystkich obecnych, serdecznie powitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółkę Teresę. Korzystając z jej obecności, w imieniu Międzywojewódzkiego Zarządu, pogratulował ponownego wyboru na funkcję Przewodniczącego Federacji oraz złożył spóźnione życzenia imieninowe.

            Przed przystąpieniem do realizacji programu spotkania, zgodnie
 z przepisami RODO, uczestnicy wypełnili dokumenty związane
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku przy sporządzaniu dokumentacji spotkania.

Tematami spotkania było:

 1. Informacja o wynikach wyborów na szczeblu Międzywojewódzkim.
 2. Informacja o wynikach wyborów na szczeblu Krajowym.
 3. Opłata składki związkowej.
 4. Udzielanie porad prawnych.

           Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

           Informację z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Przewodniczący Kol. Horajecki Janusz .

            Szkolenie w zakresie prawa pracy przeprowadziła Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie Pani Marzanna Skorek.

            W ramach szkolenia została omówiona rola zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu zakładowych aktów prawnych, zmiany
w Kodeksie Pracy, Ustawa o związkach zawodowych. Odpowiadając na zadawane pytania lektorka szczegółowo wyjaśniła funkcjonowanie z. o. z. oraz społecznych inspektorów pracy pomimo upływu kadencji i trudności ze zorganizowaniem ponownych wyborów.

            Po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował Pani Inspektor za przeprowadzenie tak interesującego szkolenia.

            Zamykając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu  podziękował zebranym za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

            Sprzyjająca pogoda zachęcała do spotkań oraz spacerów na świeżym powietrzu powiązanych z wymianą doświadczeń i poglądów, nawiązywaniu nowych znajomości a przede wszystkim poznawania urokliwej miejscowości jaką jest Nałęczów.

 

Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” w OSW SUDETY Pokrzywna

W dniach 23-25 września 2021r. w Pokrzywnej odbyło się szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego  „Śląsk”

Na wstępie Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie i powitał zaproszonych gości w tym Teresę Pszczółkę oraz Janusza Chorajeckiego.

W związku z obowiązującymi przepisami RODO uczestnicy otrzymali dokumenty związane m.in.  z wyrażeniem zgody  na upublicznienie wizerunku ze względu na planowane wykonywaniem  zdjęć na potrzeby strony internetowej.  

Pierwszym z omawianych tematów był problem z jakim się borykają niektóre organizacje związkowe a dotyczył urlopowania na wyjazdy szkoleniowe.   Każda z firm reguluje ten problem inaczej i wszystko zależy od postawy pracodawcy. W przypadku stwarzanych problemów ze strony zakładu pracy Przewodniczący przypomniał
o możliwości skorzystania i oddelegowania w godzinach związkowych.

Kolejnym tematem była uchwała jaką podjęło Prezydium Federacji w sprawie korzystania z porad prawnika Federacji. Mając na uwadze konieczność uregulowania tej kwestii ustalono, że o porady prawne można zwracać się od pn. – pt. w godzinach: 8.00-16.00 – po wcześniejszym  poinformowaniu również Przewodniczącego Zarządu Międzywojewódzkiego.   Podstawową formą jest opisanie sprawy drogą mailową oraz przekazanie wszelkich  dokumentów do celów dokładnego zapoznania się ze sprawą.  Od uchwały są wyjątki w przypadkach nagłych, w których jest konieczna szybka interwencja.

Przewodniczący zachęcił do zadawania pytań i dyskusji wśród uczestników szkolenia. Ze względu na napotykane problemy z różnych dziedzin na następnym szkoleniu będzie zorganizowane spotkanie z specjalistami w dziedzinie prawa pracy i rozliczeń finansowych. Przewodniczący zaproponował aby organizacje zwracały się do Sekretarza z wnioskami jakie informacje chcieli by znaleźć na stronie Federacji. Chodzi o usprawnienie przepływu sprawdzonych i potwierdzonych informacji prawnych, niezbędnych do prowadzenia organizacyjnych spraw związkowych.  

Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przekazała informacje o bieżącej sytuacji Federacji, która przez okres pandemii jest bardzo trudna. Firmy ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej wypowiedziały część umów najmu lokali w budynku Federacji. Jednak wszyscy dokładają wszelkich starań by sytuacja się poprawiła. Przedstawiła również sytuację ośrodka w Krynicy Morskiej oraz Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie. Przypomniała o możliwości skorzystania z nich na preferencyjnych warunkach składając wnioski do Federacji.

Przewodnicząca Federacji zwróciła się również z prośbą o terminowe wysyłanie ankiet na koniec roku ale również o podanie informacji półrocznej o ilości członków, którą należy podać do Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przewodniczący Kazimierz Kochan poinformował wszystkich uczestników, o podjętej Uchwale na Zarządzie Krajowym w sprawie wysokości składek gdzie ustalono kwotę minimum 2,00 zł od członka miesięcznie. W przypadku regionów o niższych zarobkach stawka może być obniżona po uprzednim uzgodnieniu z Federacją. Ustalenie częstotliwości opłacania składek inaczej niż co 3 miesiące jest również możliwe za uprzednim wystosowaniu pisma z informacją o terminach opłacania składek.

Po części organizacyjnej Przewodniczący zaprosił wszystkich na uroczystą kolacje,
na której specjalne podziękowania otrzymał nasz kolega Tadeusz Wieczorek. Długoletni działacz związkowy został uhonorowany przez Federację oraz kolegów
i koleżanki z Zarządu Śląsk. Niespodzianka w postaci fotoobrazu z różnych etapów życia i działalności w związkach zawodowych sprawiły wiele radości. Nie tylko kolega Tadeusz został zaskoczony niespodzianką. Fotoobrazy  otrzymali również Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej  Ryszard Gocłowski oraz Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” Kazimierz Kochan.  Obdarowani ze wzruszeniem podziękowali wszystkim zebranym za tak miłe i zaskakujące prezenty.

Barbara Michalska

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W dniu 16 września 2021 roku w krakowskiej siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu
Małopolsko – Świętokrzyskiego.

Na wstępie Przewodnicząca przekazała informacje ze Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Federacji, który odbył się w Nałęczowie w dniach: 20-22 czerwca br.

Zasadniczo tematy spotkania dotyczyły omówienia spraw organizacyjnych w lokalnej strukturze. W szczególności dokonano analizy wpłat składek członkowskich oraz omówiono cykliczność ich wpłacania. Zmianie uległa także procedura składania ankiet statystycznych za I półrocze. Uzupełniono również dokumenty nowego składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dotyczące przetwarzania danych osobowych w nowej kadencji. 

Pozostałe zagadnienia poruszone podczas zebrania dotyczyły:                              
– sposobu udzielania porad prawnych przez prawnika Federacji (pn. – pt. w godzinach: 8.00-16.00 – po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącej Zarządu Międzywojewódzkiego),
– przypomnienia o możliwości korzystania z ulgowych pobytów związkowych w ośrodkach Federacji,
– ustalenia terminu szkolenia (w związku z obawami pandemicznymi odstąpiono od organizacji planowanego szkolenia w miesiącu październiku, przesuwając termin na miesiące wiosenne przyszłego roku).

Na zakończenie omówiono bieżące problemy w zakładach pracy. Przytoczono także przykłady często trudnej retoryki organizacji zakładowych z pracodawcami, która zaburza budowanie sprzyjającej współpracy.

 

 

Przewodnicząca Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego                     Agnieszka Tajak

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Nałęczowie

W dniach 20-22.06.2021 r. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie zorganizowano XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Federacji.

W pierwszym dniu kongresu tj. 20.06.2021 r. odbyły się ostatnie zebrania Prezydium Krajowego Zarządu, Krajowego Zarządu Federacji i Krajowej Komisji Rewizyjnej w dotychczasowym składzie, których celem było podsumowanie prac w ramach tych organów. Tym samym, Prezydium, Krajowy Zarząd Federacji i Krajowa Komisja Rewizyjna zakończyły swoją działalność w kadencji 2016-2021.

Wieczorem sprzyjająca aura pozwoliła na organizację uroczystej kolacji na świeżym powietrzu, podczas której uczestnicy zjazdu mogli lepiej się zintegrować oraz odpocząć przed kolejnym dniem obrad.

Drugiego dnia tj. 21.06.2021 r. został otwarty XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji. Powitano delegatów i gości, wprowadzono sztandar i odśpiewano Hymn Narodowy. Na wstępie
Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka w geście uznania
i wdzięczności wręczyła zasłużonym działaczom związkowym odznaczenia „Za Zasługi dla Federacji” I i II stopnia. Następnie Przewodnicząca odznaczyła statuetkami najbardziej wyróżniające się i  prężnie działające w swoich zakładach pracy zakładowe organizacje związkowe.

Po tym miłym akcencie na Przewodniczących prowadzących XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy wybrano Kol. Janusza Horajeckiego
i Kol. Kazimierza Kochana. Przyjęto Regulamin Obrad, Porządek Obrad
i Ordynację Wyborczą. Dokonano również wyboru Komisji Zjazdowych: Mandatowej, Statutowej, Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnych: do głosowań tajnych i do głosowań jawnych.

Prowadzący obrady Kol. Janusz Horajecki oddał głos Przewodniczącej Federacji Kol. Teresie Pszczółce, która przedstawiła działania i osiągnięcia Federacji z minionych pięciu lat. Odniosła się do trwającej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa, która wpłynęła również na Federację ograniczając nieco jej aktywność. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca zreferowała działalność władz Federacji w minionej kadencji. Szczególną uwagę poświęciła sytuacji majątku związkowego. Poruszyła również problem spadku uzwiązkowienia w przedsiębiorstwach komunalnych.
Kol. Teresa Pszczółka podziękowała członkom Prezydium, Zarządowi Krajowemu, Krajowej Komisji Rewizyjnej, swoim zastępcom oraz pozostałym związkowcom za wsparcie w realizowaniu bieżących zadań. Sprawozdanie Przewodniczącej zostało przyjęte i zatwierdzone. Krajowy Zarząd Federacji otrzymał absolutorium, które zostało przegłosowane przez delegatów.

Następną część obrad stanowiły wybory władz Federacji na kadencję 2021-2026. W pierwszej kolejności odbyło się głosowanie na Przewodniczącego Federacji, potem na Przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. W wyniku wyborów stanowisko Przewodniczącej ponownie objęła Kol. Teresa Pszczółka, a na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej powołany został
Kol. Ryszard Gocłowski. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli:
Kol. Małgorzata Przeworska i Kol. Leszek Dolny.

Ostatnim punktem tej części obrad były wybory członków Krajowego Zarządu  Federacji w grupach delegatów struktur terenowych i jednolitych związków zawodowych. W wyniku tych głosowań, członkami Krajowego Zarządu zostali: Kol. Teresa Pszczółka, Kol. Agnieszka Tajak,
Kol. Krystyna Wysota, Kol. Wojciech Stawiński, Kol. Józef Lewandowski, Kol. Dorota Wójcik, Kol. Tomasz Błażejewski, Kol. Aldona Lisowska,
Kol. Jan Bobel, Kol. Janusz Horajecki, Kol. Mariola Czernichowska,
Kol. Czesław Lach, Kol. Kazimierz Kochan, Kol. Jolanta Krisz, Kol. Dorota Wilk.

Do Prezydium Krajowego Zarządu weszli: Kol. Teresa Pszczółka,
Kol. Tomasz Błażejewski, Kol. Janusz Horajecki, Kol. Kazimierz Kochan i Kol. Agnieszka Tajak. Na Wiceprzewodniczących Federacji powołani zostali: Kol. Janusz Horajecki i Kol. Kazimierz Kochan.

Kolejnym etapem kongresu było przedstawienie poprawek do Statutu Federacji. Po krótkiej dyskusji Komisja Statutowa wystąpiła z wnioskiem
o przyjęcie zmian w Statucie w formie uchwały. Wniosek został przyjęty
i zatwierdzony przez zebranych delegatów. Ostatnie głosowanie dotyczyło projektów uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków, które również zostały przyjęte przez uprawnionych do głosowania delegatów.

Na zakończenie nowo wybrana Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka dokonała podsumowania XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji oraz podziękowała wszystkim delegatom za tak owocne obrady.

Informacja dotycząca pobytu w Sanatorium „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie.

Drodzy koledzy i koleżanki,

z uwagi na zmieniającą się sytuację dotyczącą epidemii korona-wirusa w Polsce, w sprawach rezerwacji miejsc oraz pobytu w Sanatorium „Ciche Wąwozy” proszę Związkowców Federacji, zainteresowanych pobytem o bezpośredni kontakt z recepcją sanatorium pod numerem telefonu :

(81) 501 42 51, (81) 501 65 85, (81) 501 65 86