Wojewódzki Zarząd FZZPGKiT w Łodzi

Wojewódzki Zarząd FZZPGKiT w Łodzi
ul. Piotrkowska 17 lok.10
90-406 Łódź

p.o. Przewodniczącego:
Krystyna Wysota

Tel. kom. 604-444-821
E-mail: krystyna.wysota@komunalni.pl