Wojewódzki Zarząd FZZPGKiT w Łodzi

Wojewódzki Zarząd FZZPGKiT w Łodzi
ul. Piotrkowska 17 lok.10
90-406 Łódź

Przewodniczący:
Paweł Goliński

Tel. kom. 603-124-742
E-mail: pawel.golinski@komunalni.pl