Zarząd Mazowiecko – Podlaski

Federacja ZZPGKiT
Zarząd Mazowiecko-Podlaski
02-001 Warszawa
Al. Jerozolimskie 91 (III piętro)

Przewodnicząca:
Ewa Kretkiewicz

Tel.: 22-628-99-53
Tel.: 603-616-514
E-mail: ewa.kretkiewicz@komunalni.pl