Zarząd Międzywojewódzki “Śląsk”

Federacja ZZPGKiT 
Zarząd Międzywojewódzki “Śląsk”
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1
59-220 Legnica
Skrytka pocztowa 221

Przewodniczący:
Kazimierz Kochan

Tel.: 661-990-315
Tel.: 609-005-470
E-mail: kazimierz.kochan@komunalni.pl