SZKOLENIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W NAŁĘCZOWIE

W dniach 27 – 29 października Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem spotkania, Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych oraz ich przedstawiciel zorganizowanym przez Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki.

            Otwierając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki podziękował zebranym za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Witając wszystkich obecnych, serdecznie powitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółkę Teresę. Korzystając z jej obecności, w imieniu Międzywojewódzkiego Zarządu, pogratulował ponownego wyboru na funkcję Przewodniczącego Federacji oraz złożył spóźnione życzenia imieninowe.

            Przed przystąpieniem do realizacji programu spotkania, zgodnie
 z przepisami RODO, uczestnicy wypełnili dokumenty związane
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku przy sporządzaniu dokumentacji spotkania.

Tematami spotkania było:

 1. Informacja o wynikach wyborów na szczeblu Międzywojewódzkim.
 2. Informacja o wynikach wyborów na szczeblu Krajowym.
 3. Opłata składki związkowej.
 4. Udzielanie porad prawnych.

           Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

           Informację z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Przewodniczący Kol. Horajecki Janusz .

            Szkolenie w zakresie prawa pracy przeprowadziła Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie Pani Marzanna Skorek.

            W ramach szkolenia została omówiona rola zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu zakładowych aktów prawnych, zmiany
w Kodeksie Pracy, Ustawa o związkach zawodowych. Odpowiadając na zadawane pytania lektorka szczegółowo wyjaśniła funkcjonowanie z. o. z. oraz społecznych inspektorów pracy pomimo upływu kadencji i trudności ze zorganizowaniem ponownych wyborów.

            Po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował Pani Inspektor za przeprowadzenie tak interesującego szkolenia.

            Zamykając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu  podziękował zebranym za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

            Sprzyjająca pogoda zachęcała do spotkań oraz spacerów na świeżym powietrzu powiązanych z wymianą doświadczeń i poglądów, nawiązywaniu nowych znajomości a przede wszystkim poznawania urokliwej miejscowości jaką jest Nałęczów.

 

Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” W OSW SUDETY Pokrzywna

W dniach 23-25 września 2021r. w Pokrzywnej odbyło się szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego  „Śląsk”

Na wstępie Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie i powitał zaproszonych gości w tym Teresę Pszczółkę oraz Janusza Chorajeckiego.

W związku z obowiązującymi przepisami RODO uczestnicy otrzymali dokumenty związane m.in.  z wyrażeniem zgody  na upublicznienie wizerunku ze względu na planowane wykonywaniem  zdjęć na potrzeby strony internetowej.  

Pierwszym z omawianych tematów był problem z jakim się borykają niektóre organizacje związkowe a dotyczył urlopowania na wyjazdy szkoleniowe.   Każda z firm reguluje ten problem inaczej i wszystko zależy od postawy pracodawcy. W przypadku stwarzanych problemów ze strony zakładu pracy Przewodniczący przypomniał
o możliwości skorzystania i oddelegowania w godzinach związkowych.

Kolejnym tematem była uchwała jaką podjęło Prezydium Federacji w sprawie korzystania z porad prawnika Federacji. Mając na uwadze konieczność uregulowania tej kwestii ustalono, że o porady prawne można zwracać się od pn. – pt. w godzinach: 8.00-16.00 – po wcześniejszym  poinformowaniu również Przewodniczącego Zarządu Międzywojewódzkiego.   Podstawową formą jest opisanie sprawy drogą mailową oraz przekazanie wszelkich  dokumentów do celów dokładnego zapoznania się ze sprawą.  Od uchwały są wyjątki w przypadkach nagłych, w których jest konieczna szybka interwencja.

Przewodniczący zachęcił do zadawania pytań i dyskusji wśród uczestników szkolenia. Ze względu na napotykane problemy z różnych dziedzin na następnym szkoleniu będzie zorganizowane spotkanie z specjalistami w dziedzinie prawa pracy i rozliczeń finansowych. Przewodniczący zaproponował aby organizacje zwracały się do Sekretarza z wnioskami jakie informacje chcieli by znaleźć na stronie Federacji. Chodzi o usprawnienie przepływu sprawdzonych i potwierdzonych informacji prawnych, niezbędnych do prowadzenia organizacyjnych spraw związkowych.  

Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przekazała informacje o bieżącej sytuacji Federacji, która przez okres pandemii jest bardzo trudna. Firmy ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej wypowiedziały część umów najmu lokali w budynku Federacji. Jednak wszyscy dokładają wszelkich starań by sytuacja się poprawiła. Przedstawiła również sytuację ośrodka w Krynicy Morskiej oraz Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie. Przypomniała o możliwości skorzystania z nich na preferencyjnych warunkach składając wnioski do Federacji.

Przewodnicząca Federacji zwróciła się również z prośbą o terminowe wysyłanie ankiet na koniec roku ale również o podanie informacji półrocznej o ilości członków, którą należy podać do Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przewodniczący Kazimierz Kochan poinformował wszystkich uczestników, o podjętej Uchwale na Zarządzie Krajowym w sprawie wysokości składek gdzie ustalono kwotę minimum 2,00 zł od członka miesięcznie. W przypadku regionów o niższych zarobkach stawka może być obniżona po uprzednim uzgodnieniu z Federacją. Ustalenie częstotliwości opłacania składek inaczej niż co 3 miesiące jest również możliwe za uprzednim wystosowaniu pisma z informacją o terminach opłacania składek.

Po części organizacyjnej Przewodniczący zaprosił wszystkich na uroczystą kolacje,
na której specjalne podziękowania otrzymał nasz kolega Tadeusz Wieczorek. Długoletni działacz związkowy został uhonorowany przez Federację oraz kolegów
i koleżanki z Zarządu Śląsk. Niespodzianka w postaci fotoobrazu z różnych etapów życia i działalności w związkach zawodowych sprawiły wiele radości. Nie tylko kolega Tadeusz został zaskoczony niespodzianką. Fotoobrazy  otrzymali również Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej  Ryszard Gocłowski oraz Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” Kazimierz Kochan.  Obdarowani ze wzruszeniem podziękowali wszystkim zebranym za tak miłe i zaskakujące prezenty.

Barbara Michalska

Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie,  dnia 2021.09.30. było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Tematami spotkania było:

 1. Informacja o spotkaniu Prezydium i Zarządu Krajowego.
 2. Opłata składki związkowej.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie Kol. Janusz Horajecki udzielił zebranym informacji o tematyce spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego Federacji.

Następnie została dokonana analiza opłaty składki związkowej za 8 m – cy 2021 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia oraz współpracą w tym temacie Przewodniczącego z Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie. Przedstawiono uzgodnione obowiązki statystyczne w 2021 r. Ponadto została omówiona sytuacja prawna związaną z wyborem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Po wyczerpaniu porządku spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki zamykając spotkanie podziękował za przybycie i aktyny udział w spotkaniu.

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W dniu 16 września 2021 roku w krakowskiej siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu
Małopolsko – Świętokrzyskiego.

Na wstępie Przewodnicząca przekazała informacje ze Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Federacji, który odbył się w Nałęczowie w dniach: 20-22 czerwca br.

Zasadniczo tematy spotkania dotyczyły omówienia spraw organizacyjnych w lokalnej strukturze. W szczególności dokonano analizy wpłat składek członkowskich oraz omówiono cykliczność ich wpłacania. Zmianie uległa także procedura składania ankiet statystycznych za I półrocze. Uzupełniono również dokumenty nowego składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dotyczące przetwarzania danych osobowych w nowej kadencji. 

Pozostałe zagadnienia poruszone podczas zebrania dotyczyły:                              
– sposobu udzielania porad prawnych przez prawnika Federacji (pn. – pt. w godzinach: 8.00-16.00 – po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącej Zarządu Międzywojewódzkiego),
– przypomnienia o możliwości korzystania z ulgowych pobytów związkowych w ośrodkach Federacji,
– ustalenia terminu szkolenia (w związku z obawami pandemicznymi odstąpiono od organizacji planowanego szkolenia w miesiącu październiku, przesuwając termin na miesiące wiosenne przyszłego roku).

Na zakończenie omówiono bieżące problemy w zakładach pracy. Przytoczono także przykłady często trudnej retoryki organizacji zakładowych z pracodawcami, która zaburza budowanie sprzyjającej współpracy.

 

 

Przewodnicząca Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego                     Agnieszka Tajak

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Nałęczowie

W dniach 20-22.06.2021 r. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie zorganizowano XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Federacji.

W pierwszym dniu kongresu tj. 20.06.2021 r. odbyły się ostatnie zebrania Prezydium Krajowego Zarządu, Krajowego Zarządu Federacji i Krajowej Komisji Rewizyjnej w dotychczasowym składzie, których celem było podsumowanie prac w ramach tych organów. Tym samym, Prezydium, Krajowy Zarząd Federacji i Krajowa Komisja Rewizyjna zakończyły swoją działalność w kadencji 2016-2021.

Wieczorem sprzyjająca aura pozwoliła na organizację uroczystej kolacji na świeżym powietrzu, podczas której uczestnicy zjazdu mogli lepiej się zintegrować oraz odpocząć przed kolejnym dniem obrad.

Drugiego dnia tj. 21.06.2021 r. został otwarty XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji. Powitano delegatów i gości, wprowadzono sztandar i odśpiewano Hymn Narodowy. Na wstępie
Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka w geście uznania
i wdzięczności wręczyła zasłużonym działaczom związkowym odznaczenia „Za Zasługi dla Federacji” I i II stopnia. Następnie Przewodnicząca odznaczyła statuetkami najbardziej wyróżniające się i  prężnie działające w swoich zakładach pracy zakładowe organizacje związkowe.

Po tym miłym akcencie na Przewodniczących prowadzących XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy wybrano Kol. Janusza Horajeckiego
i Kol. Kazimierza Kochana. Przyjęto Regulamin Obrad, Porządek Obrad
i Ordynację Wyborczą. Dokonano również wyboru Komisji Zjazdowych: Mandatowej, Statutowej, Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnych: do głosowań tajnych i do głosowań jawnych.

Prowadzący obrady Kol. Janusz Horajecki oddał głos Przewodniczącej Federacji Kol. Teresie Pszczółce, która przedstawiła działania i osiągnięcia Federacji z minionych pięciu lat. Odniosła się do trwającej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa, która wpłynęła również na Federację ograniczając nieco jej aktywność. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca zreferowała działalność władz Federacji w minionej kadencji. Szczególną uwagę poświęciła sytuacji majątku związkowego. Poruszyła również problem spadku uzwiązkowienia w przedsiębiorstwach komunalnych.
Kol. Teresa Pszczółka podziękowała członkom Prezydium, Zarządowi Krajowemu, Krajowej Komisji Rewizyjnej, swoim zastępcom oraz pozostałym związkowcom za wsparcie w realizowaniu bieżących zadań. Sprawozdanie Przewodniczącej zostało przyjęte i zatwierdzone. Krajowy Zarząd Federacji otrzymał absolutorium, które zostało przegłosowane przez delegatów.

Następną część obrad stanowiły wybory władz Federacji na kadencję 2021-2026. W pierwszej kolejności odbyło się głosowanie na Przewodniczącego Federacji, potem na Przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. W wyniku wyborów stanowisko Przewodniczącej ponownie objęła Kol. Teresa Pszczółka, a na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej powołany został
Kol. Ryszard Gocłowski. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli:
Kol. Małgorzata Przeworska i Kol. Leszek Dolny.

Ostatnim punktem tej części obrad były wybory członków Krajowego Zarządu  Federacji w grupach delegatów struktur terenowych i jednolitych związków zawodowych. W wyniku tych głosowań, członkami Krajowego Zarządu zostali: Kol. Teresa Pszczółka, Kol. Agnieszka Tajak,
Kol. Krystyna Wysota, Kol. Wojciech Stawiński, Kol. Józef Lewandowski, Kol. Dorota Wójcik, Kol. Tomasz Błażejewski, Kol. Aldona Lisowska,
Kol. Jan Bobel, Kol. Janusz Horajecki, Kol. Mariola Czernichowska,
Kol. Czesław Lach, Kol. Kazimierz Kochan, Kol. Jolanta Krisz, Kol. Dorota Wilk.

Do Prezydium Krajowego Zarządu weszli: Kol. Teresa Pszczółka,
Kol. Tomasz Błażejewski, Kol. Janusz Horajecki, Kol. Kazimierz Kochan i Kol. Agnieszka Tajak. Na Wiceprzewodniczących Federacji powołani zostali: Kol. Janusz Horajecki i Kol. Kazimierz Kochan.

Kolejnym etapem kongresu było przedstawienie poprawek do Statutu Federacji. Po krótkiej dyskusji Komisja Statutowa wystąpiła z wnioskiem
o przyjęcie zmian w Statucie w formie uchwały. Wniosek został przyjęty
i zatwierdzony przez zebranych delegatów. Ostatnie głosowanie dotyczyło projektów uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków, które również zostały przyjęte przez uprawnionych do głosowania delegatów.

Na zakończenie nowo wybrana Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka dokonała podsumowania XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji oraz podziękowała wszystkim delegatom za tak owocne obrady.

PIERWSZE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2020 ROKU

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie dnia 2020.02.14. było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2020 r.

Do wiodących tematów spotkania należały:
1. Opłata składki związkowej za 2019 r.
2. Ankiety statystyczne za 2019r.
3. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
4. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który witając przybyłych na spotkanie członków Zarządu Międzywojewódzkiego, podziękował za otrzymane życzenia świąteczno – noworoczne oraz dotychczasową pracę dla Zarządu.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano analizy opłaty składki związkowej za 2019 r.
Zebrani zostali zapoznani z danymi statystycznymi wynikającymi z ankiet statystycznych za 2019 r.
Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając szczegółowo wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania Zarządu w dniu 2019.12.13. do chwili obecnej.
W sprawach różnych skupiono się nad funkcjonowaniem zakładowych organizacji związkowych kładąc szczególny nacisk na opłatę składek członkowskich.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki zamykając spotkanie podziękował za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK

W dniu 2019.12.13.  Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Informacja ze spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego.
 2. Opłata składki związkowej za 11 m – cy 2019 r.
 3. Ocena szkolenia.
 4. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
 5. Plan pracy na 2020 r.
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 7. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące spotkania Prezydium oraz Zarządu Krajowego z dnia 2019.12.06. Czytaj dalej MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK

Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko – Świętokrzyski

W dniu 26 listopada br. w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, w którym uczestniczyli także przewodniczący zakładowych organizacji związkowych oraz ich przedstawiciele.

Podstawowe zagadnienia poruszone podczas zebrania dotyczyły:

 1. Omówienia bieżącej działalności oraz spraw organizacyjnych Międzywojewódzkiego Zarządu.
 2. Informacji o jubileuszu 35-lecia Federacji.
 3. Informacji z posiedzenia Zarządu Krajowego Federacji.
 4. Ustalenia terminu szkolenia. 

Na wstępie dokonano analizy wpłat składek członkowskich, które wpływają w różnych cyklach oraz omówiono najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych, m.in. dotyczące liczebności związku i zmianie terminów składania informacji o ilości członków do pracodawcy, a także konieczności dostosowania statutów do aktualnych przepisów.

Kolejny temat dotyczył Jubileuszu 35-lecia Federacji, który odbył się we wrześniu w Nieborowie. W uroczystościach, oprócz osób reprezentujących Federację uczestniczyli przedstawiciele zarządów terenowych, wydelegowani związkowcy oraz zaproszeni goście. Ponieważ nie wszyscy działacze związkowi mogli uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych, formalności wręczenia wyróżnień dokonano w strukturach lokalnych. Czytaj dalej Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko – Świętokrzyski

SZKOLENIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO POŁĄCZONEGO Z OBCHODAMI 35 – LECIA FEDERACJI

W dniach 2019.10.24 – 26. Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko -Podkarpacki zorganizował szkolenie dla Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych oraz ich przedstawicieli połączone z obchodami jubileuszu 35 – lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce.

Tradycyjnie miejscem spotkania było Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie.

Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycili:

 1. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji
 2. Zbytniewski Rafał – Dyrektor Sanatorium „ Ciche Wąwozy ”
 3. Sokalski Marcin – Radca Prawny Federacji

Zasadniczy program szkolenia rozpoczął się od obchodów jubileuszu 35 – lecia Federacji, podczas którego okolicznościowe życzenia przekazała zebranym Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa. Jubileuszowe wystąpienie zaprezentował Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki.  Zasłużeni działacze związkowi zostali odznaczeni odznakami I i II stopnia „ Za zasługi dla Federacji ” . Ponadto zostały wręczone statuetki jubileuszowe oraz albumy z listami gratulacyjnymi.

Szkolenie przeprowadził Kol. Marcin Sokalski Radca Prawny Federacji. Podstawowym tematem szkolenia było dostosowanie Statutów zakładowych organizacji związkowych do obecnych warunków prawnych wynikających ze zmiany Ustawy o związkach zawodowych.

Szkolenie zostało zakończone spotkaniem z Przewodniczącą Federacji oraz członkami Międzywojewódzkiego Zarządu.

Wolny czas oraz sprzyjająca pogoda posłużyła do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnieniem więzów koleżeńskich przypieczętowanych uroczystą kolacją.