Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 roku.

W dniu 23.02.2024 roku nałęczowskie Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” było miejscem pierwszego posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko-Podkarpackiego w 2024 roku.

Omówiono następujące tematy:

  1. Informacja z posiedzeń Zarządu i Rady Federacji w dniu 08.12.2023 roku.
  2. Opłata składki związkowej za 12 miesięcy 2023 roku.
  3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 rok.
  4. Ankiety statystyczne wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.
  5. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
  7. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Otwarcie spotkania zostało rozpoczęte złożeniem życzeń na 2024 rok zakończone zaś przedstawieniem informacji o śmierci ojca prawnika Federacji Kol. Marcina Sokalskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, po stwierdzeniu jego prawomocności, na wstępie została przedstawiona treść protokołu z posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 06.12.2023 roku, do którego nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji oraz Rady Federacji, które odbyło się w dniu 08.12.2023 roku.

W dyskusji nad opłatą składki członkowskiej za 12 miesięcy 2023 roku została przedstawiona wysokość wniesionych opłat przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism, skierowanych do tych organizacji związkowych, które nie opłaciły należnej składki bądź regulują ją w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji. Ustalono charakter działań zmierzających do prawidłowej i terminowej opłaty składki członkowskiej w 2024 roku.

Omawianie ankiet statystycznych rozpoczęto od informacji, że wszystkie organizacje funkcjonujące w ramach Międzywojewódzkiego Zarządu przesłały ankiety w wymaganym terminie. Następnie zostały przekazane dane wynikające z otrzymanych ankiet. Dokonano również porównania aktualnie zebranych danych z danymi uzyskanymi na koniec 2023 roku.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając poszczególne działania wynikające z czasu ich wykonania (sporządzenie bilansu, przekazanie danych z ankiet statystycznych, deklaracje PIT) oraz gwarantujące sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 06.12.2023 roku do 23.02.2024 roku.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia w 2024 roku, dokładnym i prawidłowym wypełnianiu przelewów bankowych dotyczących opłaty składki członkowskiej oraz złożeniu sprawozdań podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w posiedzeniu.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń członkiniom Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet.