PIERWSZE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2020 ROKU

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie dnia 2020.02.14. było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2020 r.

Do wiodących tematów spotkania należały:
1. Opłata składki związkowej za 2019 r.
2. Ankiety statystyczne za 2019r.
3. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
4. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który witając przybyłych na spotkanie członków Zarządu Międzywojewódzkiego, podziękował za otrzymane życzenia świąteczno – noworoczne oraz dotychczasową pracę dla Zarządu.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano analizy opłaty składki związkowej za 2019 r.
Zebrani zostali zapoznani z danymi statystycznymi wynikającymi z ankiet statystycznych za 2019 r.
Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając szczegółowo wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania Zarządu w dniu 2019.12.13. do chwili obecnej.
W sprawach różnych skupiono się nad funkcjonowaniem zakładowych organizacji związkowych kładąc szczególny nacisk na opłatę składek członkowskich.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki zamykając spotkanie podziękował za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.