PIERWSZE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2019 ROKU

W dniu 2019.02.27. Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy”
w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r. przy udziale Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Tematami spotkania było:

 1. Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego Federacji.
 2. Opłata składki związkowej.
 3. Ankiety statystyczne.
 4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 5. Sprawy różne.

  Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłą na spotkanie Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

  Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia chwilą ciszy pamięci po zmarłym byłym Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Stanisławie Dobrzyńskim.

  Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje z ostatniego posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego, które odbyło się w dniu 2019.02.18. w Warszawie.
  Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za 2018 r.
  Omówiono dane z ankiet statystycznych.

  Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

  W sprawach różnych nawiązano do obowiązków zakładowych organizacji związkowych wynikających ze zmiany Ustawy o związkach zawodowych wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

  Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.