Kontakt

Federacja ZZPGKiT  

Al. Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa

Tel. 22-628-31-23
Fax. 22-629-41-06