Wyrazy współczucia

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu
17 stycznia 2024 roku zmarła

Teresa Cienkus

Zasłużony związkowiec naszej branży, była Przewodnicząca Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego oraz wielokrotna delegatka na międzywojewódzkie i krajowe zjazdy delegatów Federacji.

Najbliższej rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.