Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Federacja w dniu 20 grudnia 2022 roku wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  wnioskiem o uwzględnienie funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) w projekcie ustawy o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (UD466).

Treść wniosku

 

Wyrazy współczucia

Z przykrością informujemy, że 10 grudnia 2022 roku w  wieku 58 lat zmarł  po długiej chorobie Członek Naszej Federacji, kolega

Mirosław Knera

Długoletni Przewodniczący NSZZ Pracowników Koordynacji Ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 16 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 na cmentarzu centralnym w Szczecinie. W pogrzebie będą uczestniczyli członkowie Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Najbliższej rodzinie składamy wyrazy współczucia.

 

 

Z życia zakładowej organizacji związkowej

W dn.07 grudnia 2022r. związkowcy z gdańskiej Straży Miejskiej spotkali się z wiceprezydentem Miasta Gdańska Piotrem Borawskim nadzorującym z ramienia Urzędu tą formację .
Było to drugie spotkanie w ciągu  trzech  miesięcy. Związkowcy omówili sprawy związane z siatką płac oraz dotyczące zawierania porozumień z zakładowymi organizacjami związkowymi wynikającymi z prawa pracy. Wiceprezydent Miasta charakteryzując zadania gminy,  pozytywnie odniósł się do funkcjonowania gdańskiej SM wykonującej  zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w blisko półmilionowej metropolii. Związkowcy zgłosili potrzebę sukcesywnych spotkań , gdyż spraw do omówienia jest wiele w dobie ciągle zmieniającego się świata i rosnących wyzwań w miarę zmieniającej się aglomeracji miejskiej.

Przewodniczący
Zarządu Kujawsko-Pomorskiego
Mariusz Kazimierczyk

Zdjecie-ogolne

Zdjęcie 1 z 4

Ostatnie w 2022r spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

W dniu 2022.11.30. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu  Lubelsko-Podkarpackiego.

         Tematami spotkania było:
1.  Opłata składki związkowej za 10 m – cy 2022 r .
2. Informacja o posiedzeniu Zarządu i Rady Federacji.
3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2023 r.
4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Członków Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.
Otwarcie spotkania zostało zakończone złożeniem kondolencji Kol. Skiba Witold po śmierci żony.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za dziesięć miesięcy 2022 r.
Szczegółowa informacja o posiedzeniu Zarządu i Rady Federacji została wspólnie przedstawiona przez Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Przewodniczącą Federacji.
Uchwalono plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2023 r.
Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.
Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 7 września 2022 r. do dnia 29 listopada 2022 r.W sprawach różnych poruszono temat ankiet statystycznych sporządzanych na koniec roku, funkcjonowania zakładów pracy prowadzących działalność wodociągowo – kanalizacyjną oraz Kongresu OPZZ.
Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział. Złożył życzenia świąteczno – noworoczne oraz podzielono się opłatkiem.