Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Federacja w dniu 20 grudnia 2022 roku wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  wnioskiem o uwzględnienie funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) w projekcie ustawy o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (UD466).

Treść wniosku