Szkolenie  członków Federacji Zarządu Łódzkiego 21-23.10.2021 Nałęczów

W dniach 21 – 23 października 2021 roku w Nałęczowie w Sanatorium Uzdrowiskowym “Ciche Wąwozy” w Nałęczowie,
odbyło się szkolenie  członków Federacji Zarządu Łódzkiego, 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Szkolenie w zakresie uprawnień i obowiązków Społecznego Inspektora Pracy , zgodnie
  z Ustawą z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy.
 • Mobbing , dyskryminacja, molestowanie w Zakładzie Pracy, jego skutki, prawa ( obrona) mobbingowanego pracownika- stanowisko Związków Zawodowych.
 • Związek Zawodowy w Zakładzie Pracy – uprawnienia, prawa, przywileje i obowiązki.
 • Praca zdalna w czasach pandemii,( wirus Covid – 19). Prawa , obowiązki i przywileje pracownika oddelegowanego do pracy zdalnej.  
 • Obecne zmiany w prawie pracy, aktualizacje przepisów w zakresie praw pracowników i praw pracodawców- uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy .
 • BHP w Zakładach Pracy – aktualizacja i zmiany w przepisach.
 • Problematyka zatrudnienia i wynagrodzeń młodych pracowników a wynagrodzenia pracowników z dużym stażem lat pracy.

Tematyka programu szkolenia, prowadzona była przez wieloletniego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi, pana Leopolda Wyrzykowskiego.

 

Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Federacji
Krystyna Wysota.

20211022_104811

Zdjęcie 1 z 4

Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” w OSW SUDETY Pokrzywna

W dniach 23-25 września 2021r. w Pokrzywnej odbyło się szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego  „Śląsk”

Na wstępie Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie i powitał zaproszonych gości w tym Teresę Pszczółkę oraz Janusza Chorajeckiego.

W związku z obowiązującymi przepisami RODO uczestnicy otrzymali dokumenty związane m.in.  z wyrażeniem zgody  na upublicznienie wizerunku ze względu na planowane wykonywaniem  zdjęć na potrzeby strony internetowej.  

Pierwszym z omawianych tematów był problem z jakim się borykają niektóre organizacje związkowe a dotyczył urlopowania na wyjazdy szkoleniowe.   Każda z firm reguluje ten problem inaczej i wszystko zależy od postawy pracodawcy. W przypadku stwarzanych problemów ze strony zakładu pracy Przewodniczący przypomniał
o możliwości skorzystania i oddelegowania w godzinach związkowych.

Kolejnym tematem była uchwała jaką podjęło Prezydium Federacji w sprawie korzystania z porad prawnika Federacji. Mając na uwadze konieczność uregulowania tej kwestii ustalono, że o porady prawne można zwracać się od pn. – pt. w godzinach: 8.00-16.00 – po wcześniejszym  poinformowaniu również Przewodniczącego Zarządu Międzywojewódzkiego.   Podstawową formą jest opisanie sprawy drogą mailową oraz przekazanie wszelkich  dokumentów do celów dokładnego zapoznania się ze sprawą.  Od uchwały są wyjątki w przypadkach nagłych, w których jest konieczna szybka interwencja.

Przewodniczący zachęcił do zadawania pytań i dyskusji wśród uczestników szkolenia. Ze względu na napotykane problemy z różnych dziedzin na następnym szkoleniu będzie zorganizowane spotkanie z specjalistami w dziedzinie prawa pracy i rozliczeń finansowych. Przewodniczący zaproponował aby organizacje zwracały się do Sekretarza z wnioskami jakie informacje chcieli by znaleźć na stronie Federacji. Chodzi o usprawnienie przepływu sprawdzonych i potwierdzonych informacji prawnych, niezbędnych do prowadzenia organizacyjnych spraw związkowych.  

Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przekazała informacje o bieżącej sytuacji Federacji, która przez okres pandemii jest bardzo trudna. Firmy ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej wypowiedziały część umów najmu lokali w budynku Federacji. Jednak wszyscy dokładają wszelkich starań by sytuacja się poprawiła. Przedstawiła również sytuację ośrodka w Krynicy Morskiej oraz Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie. Przypomniała o możliwości skorzystania z nich na preferencyjnych warunkach składając wnioski do Federacji.

Przewodnicząca Federacji zwróciła się również z prośbą o terminowe wysyłanie ankiet na koniec roku ale również o podanie informacji półrocznej o ilości członków, którą należy podać do Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przewodniczący Kazimierz Kochan poinformował wszystkich uczestników, o podjętej Uchwale na Zarządzie Krajowym w sprawie wysokości składek gdzie ustalono kwotę minimum 2,00 zł od członka miesięcznie. W przypadku regionów o niższych zarobkach stawka może być obniżona po uprzednim uzgodnieniu z Federacją. Ustalenie częstotliwości opłacania składek inaczej niż co 3 miesiące jest również możliwe za uprzednim wystosowaniu pisma z informacją o terminach opłacania składek.

Po części organizacyjnej Przewodniczący zaprosił wszystkich na uroczystą kolacje,
na której specjalne podziękowania otrzymał nasz kolega Tadeusz Wieczorek. Długoletni działacz związkowy został uhonorowany przez Federację oraz kolegów
i koleżanki z Zarządu Śląsk. Niespodzianka w postaci fotoobrazu z różnych etapów życia i działalności w związkach zawodowych sprawiły wiele radości. Nie tylko kolega Tadeusz został zaskoczony niespodzianką. Fotoobrazy  otrzymali również Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej  Ryszard Gocłowski oraz Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” Kazimierz Kochan.  Obdarowani ze wzruszeniem podziękowali wszystkim zebranym za tak miłe i zaskakujące prezenty.

Barbara Michalska

Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie,  dnia 2021.09.30. było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Tematami spotkania było:

 1. Informacja o spotkaniu Prezydium i Zarządu Krajowego.
 2. Opłata składki związkowej.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie Kol. Janusz Horajecki udzielił zebranym informacji o tematyce spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego Federacji.

Następnie została dokonana analiza opłaty składki związkowej za 8 m – cy 2021 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia oraz współpracą w tym temacie Przewodniczącego z Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie. Przedstawiono uzgodnione obowiązki statystyczne w 2021 r. Ponadto została omówiona sytuacja prawna związaną z wyborem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Po wyczerpaniu porządku spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki zamykając spotkanie podziękował za przybycie i aktyny udział w spotkaniu.

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W dniu 16 września 2021 roku w krakowskiej siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu
Małopolsko – Świętokrzyskiego.

Na wstępie Przewodnicząca przekazała informacje ze Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Federacji, który odbył się w Nałęczowie w dniach: 20-22 czerwca br.

Zasadniczo tematy spotkania dotyczyły omówienia spraw organizacyjnych w lokalnej strukturze. W szczególności dokonano analizy wpłat składek członkowskich oraz omówiono cykliczność ich wpłacania. Zmianie uległa także procedura składania ankiet statystycznych za I półrocze. Uzupełniono również dokumenty nowego składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dotyczące przetwarzania danych osobowych w nowej kadencji. 

Pozostałe zagadnienia poruszone podczas zebrania dotyczyły:                              
– sposobu udzielania porad prawnych przez prawnika Federacji (pn. – pt. w godzinach: 8.00-16.00 – po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącej Zarządu Międzywojewódzkiego),
– przypomnienia o możliwości korzystania z ulgowych pobytów związkowych w ośrodkach Federacji,
– ustalenia terminu szkolenia (w związku z obawami pandemicznymi odstąpiono od organizacji planowanego szkolenia w miesiącu październiku, przesuwając termin na miesiące wiosenne przyszłego roku).

Na zakończenie omówiono bieżące problemy w zakładach pracy. Przytoczono także przykłady często trudnej retoryki organizacji zakładowych z pracodawcami, która zaburza budowanie sprzyjającej współpracy.

 

 

Przewodnicząca Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego                     Agnieszka Tajak