Nowy Przewodniczący OPZZ

Podczas grudniowego Kongresu OPZZ nowym Przewodniczącym został Kolega Piotr Ostrowski. Gratulujemy Koledze objęcia tej ważnej, ale i odpowiedzialnej funkcji. Liczymy na aktywne działanie na rzecz naszego branżowego ruchu związkowego.

W końcu stycznia bieżącego roku Rada OPZZ uzupełniła skład kierownictwa OPZZ o dotychczasową Wiceprzewodniczącą OPZZ Koleżankę Barbarę Popielarz, dotychczasowego Wiceprzewodniczącego OPZZ Kolega Sebastian Koćwina oraz nowego w kierownictwie Wiceprzewodniczącego OPZZ Kolegę Błażeja Mądrzyckiego. Gratulujemy im i liczymy na dalsze zaangażowanie w pracy na rzecz OPZZ.

Naszą Federację w organach OPZZ – Radzie i Prezydium reprezentuje Przewodnicząca Koleżanka Teresa Pszczółka, zaś delegatami na Kongres OPZZ poza Nią byli Kolega Janusz Horajecki – Wiceprzewodniczący Federacji i Kolega Tomasz Błażejewski – członek Zarządu Federacji.

Podczas Kongresu OPZZ oznaczony został Sztandar Naszej Federacji złotą odznaką za „Zasługi dla OPZZ”, co jest sporym wyróżnieniem dla naszego ruchu związkowego.

 

20221215_105918

Zdjęcie 1 z 9

Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2023 r.

W dniach 12-14 stycznia 2023 R. w Karpaczu w „Willi Świerkowej” odbyło się połączone posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk”, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i przewodniczących zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w tej strukturze terenowej Federacji.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Kazimierz Kochan, który podziękował wszystkim za przybycie i przywitał zaproszonych gości w osobach kol Ryszarda Gocłowskiego – Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej i kol. Jolanty Krisz – członek Rady Federacji.

Tematy spotkania obejmowały:

  1. Opłacanie składek związkowych za 10 miesięcy 2022 r.
  2. Ankiety za 2022 r.
  3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  4. Ustalenie terminu szkolenia i posiedzeń Zarządu Międzywojewódzkiego.

Zgodnie z powyższym porządkiem jako pierwsze zostały omówione składki członkowskiej za 10 miesięcy 2022 r. wpłacone przez organizacje członkowskie z naszej struktury. Przeanalizowano wpływ składki członkowskiej w odniesieniu do liczebności organizacji związkowych i wyliczono, że średnia składka miesięczna wnoszona do Federacji przez Międzywojewódzki Zarząd wynosi ponad 2 zł.

Ankiety za 2022 rok ze wszystkich organizacji z regionu wpłynęły terminowo, za co dziękujemy wszystkim przewodniczącym zakładowych organizacji związkowych.

Kol. Kazimierz Kochan krótko zrelacjonował bieżącą działalność Federacji i omówił pobyty związkowe w Nałęczowie i Krynicy Morskiej.

W następnej kolejności został ustalony termin szkolenia dla naszej struktury terenowej, które odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2023 r., a dokładny termin zostanie przekazany przewodniczącym zakładowych organizacji związkowych w terminie późniejszym. Ustalono również, że wyjazdowe posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej będą odbywać się 4 razy w roku.

Kolejną istotną wiadomością przekazaną przez Przewodniczącego było przypomnienie o konieczności terminowego i dokładnego wypełnienia ankiet dotyczących sytuacji w przedsiębiorstwach komunalnych.

Na tym zakończono spotkanie, a Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Kazimierz Kochan jeszcze raz podziękował wszystkim za przybycie i rzeczową dyskusję.