Nowy Przewodniczący OPZZ

Podczas grudniowego Kongresu OPZZ nowym Przewodniczącym został Kolega Piotr Ostrowski. Gratulujemy Koledze objęcia tej ważnej, ale i odpowiedzialnej funkcji. Liczymy na aktywne działanie na rzecz naszego branżowego ruchu związkowego.

W końcu stycznia bieżącego roku Rada OPZZ uzupełniła skład kierownictwa OPZZ o dotychczasową Wiceprzewodniczącą OPZZ Koleżankę Barbarę Popielarz, dotychczasowego Wiceprzewodniczącego OPZZ Kolega Sebastian Koćwina oraz nowego w kierownictwie Wiceprzewodniczącego OPZZ Kolegę Błażeja Mądrzyckiego. Gratulujemy im i liczymy na dalsze zaangażowanie w pracy na rzecz OPZZ.

Naszą Federację w organach OPZZ – Radzie i Prezydium reprezentuje Przewodnicząca Koleżanka Teresa Pszczółka, zaś delegatami na Kongres OPZZ poza Nią byli Kolega Janusz Horajecki – Wiceprzewodniczący Federacji i Kolega Tomasz Błażejewski – członek Zarządu Federacji.

Podczas Kongresu OPZZ oznaczony został Sztandar Naszej Federacji złotą odznaką za „Zasługi dla OPZZ”, co jest sporym wyróżnieniem dla naszego ruchu związkowego.

 

20221215_133949

Zdjęcie 2 z 9