Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2024 roku

W dniach 22-24.02.2024 r. w Wiśle odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: członka Rady Federacji kol. Jolanty Krisz, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej kol. Ryszarda Gocłowskiego oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Kazimierz Kochan.

Omówiono następujące zagadnienia:

  1. Wpływ składek członkowskich.
  2. Terminy: szkolenia w roku 2024 oraz posiedzeń organów międzywojewódzkich.
  3. Ankiety statystyczne za rok 2023 rok.
  4. Pobyty związkowe w Nałęczowie i Krynicy Morskiej.

Zgodnie z powyższym porządkiem jako pierwsze zostały omówione składki członkowskie za rok 2023 wpłacone przez organizacje  z naszej struktury. Przeanalizowano wpływ składki członkowskiej w odniesieniu do liczebności organizacji związkowych. Organizacje, które nie wywiązują się z obowiązku wnoszenia składek lub przekazują je za niskie, zostaną wezwane do szybkiego ich uregulowania.

Został ustalony termin szkolenia na jesień 2024 r. oraz przybliżone terminy posiedzeń Zarządu.

Ankiety za rok 2023 wpłynęły w większości terminowo, za co dziękujemy poszczególnym organizacjom.

Omówione zostały pobyty w Sanatorium w Nałęczowie i Ośrodku Wypoczynkowym w Krynicy Morskiej. Przewodniczący Kazimierz Kochan zwrócił uwagę na to, że pod uwagę będą brane wnioski tych organizacji zakładowych które wywiązują się z obowiązku opłacania składek.

Nasze spotkanie było również do świętowania okrągłych urodzin naszej kol. Doroty Wilk, zasłużonego związkowca i Przewodniczącej Związku Zawodowego w Rudzie Śląskiej, której życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń i dalszej owocnej pracy w macierzystej organizacji, jak również w Międzywojewódzkim Zarządzie i Radzie Federacji.

 

Autor: Joanna Sokołowska