Opłatkowe spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

            W dniu 2021.12.09. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego podczas którego dokonano podsumowania 2021 r.

Tematami spotkania było:

  1. Opłata składki członkowskiej za 11 m – cy 2021 r.
  2. Ocena szkolenia.
  3. Plan pracy na 2022 r.
  4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
  5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano analizy opłaty składki członkowskiej za 11 m – cy 2021 r.

Oceny szkolenia dla Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych i ich przedstawicieli przeprowadzonego w dniach 2021.10.27 – 28. dokonał Kol. Janusz Horajecki.

Opracowano i zaakceptowano plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2022 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Po wyczerpaniu tematów spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki dokonał krótkiej oceny działalności Zarządu w 2021 r. Serdecznie podziękował za współpracę i włożony wysiłek w działalność związkową na rzecz  Międzywojewódzkiego Zarządu i Federacji.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych oraz podzieleniem się opłatkiem.