Pierwsze połączone posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

W dniu 21 lutego 2023 roku w Gdańsku w siedzibie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze połączone posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z udziałem Przewodniczących i przedstawicieli organizacji związkowych z tej struktury terenowej.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście – Przewodnicząca Federacji kol. Teresa Pszczółka oraz prawnik Federacji kol. Marcin Sokalski. Gościem specjalnym była przedstawicielka pomorskich parlamentarzystów Pani Posłanka na Sejm RP prof. Joanna Senyszyn.

Wystąpił też Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego kol. Adam Liszczewski, dzięki któremu nasz Międzywojewódzki Zarząd ma możliwość korzystania z siedziby Rady OPZZ w ramach współpracy międzyzwiązkowej.

Przewodnicząca Federacji kol. Teresa Pszczółka przedstawiła zebranym informacje o bieżącej działalności Federacji oraz wyraziła zadowolenie z zakresu współdziałania struktur terenowych Federacji i OPZZ. W dyskusji z Posłanką nawiązała do potrzeby wspólnych działań parlamentarzystów ze stroną społeczną w zakresie problematyki objętej działaniem związków zawodowych. Obecni przekazali Posłance informacje o problemach z jakimi borykają się organizacje związkowe z prośbą o wsparcie w ich rozwiązaniu poprzez podjęcie interwencji poselskiej czy też złożenie interpelacji.

Porządek obrad był bardzo obszerny, a ilość spraw i tematów omawianych spowodowała, że przekroczono założone limity czasowe. W związku z czym zaplanowane szkolenie dotyczące ostatnich zmian w Kodeksie pracy odbyło się w trybie przyspieszonym.

Kontynuacja szkolenia będzie miała miejsce podczas najbliższego wiosennego spotkania.

Zapraszamy do współpracy wszystkich związkowców, a osobom dotychczas nie zrzeszonym  proponujemy wstąpienie w struktury Federacji.

Zebranie prowadził Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk, za obsługę organizacyjną dziękujemy asystentce biura Rady OPZZ Województwa Pomorskiego kol. Edycie Nafalskiej.

 

Zdjecie01

Zdjęcie 1 z 9

Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 r

W dniu 15 lutego 2023 r. Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2023 r.

Między innymi tematami spotkania były:

  1. Opłata składki związkowej za 2022 r. i miesiąc styczeń 2023 r.
  2. Informacja o posiedzeniach Zarządu Federacji i Rady Federacji.
  3. Ankiety statystyczne za 2022 r.
  4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  5. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
  6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, członków Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie została przedstawiona informacja o opłacie składki związkowej za 2022 r. oraz miesiąc styczeń 2023 r.

Szczegółowa informacja o posiedzeniach Zarządu i Rady Federacji w miesiącu grudniu 2022 r. została przedstawiona przez Wiceprzewodniczącego Federacji Kol. Janusza Horajeckiego.

Dane dotyczące Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego wynikające z otrzymanych ankiet statystycznych za 2022 r. przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Informację z bieżącej działalności Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu zawierała wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 30 listopada 2022 r. do dnia 15 lutego 2023 r.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia w 2023 r.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.