Ulga podatkowa z tytułu członkostwa w związkach zawodowych

Koledzy i Koleżanki,

W związku z pytaniami dotyczącymi ulgi podatkowej z tytułu członkostwa w związkach zawodowych zamieszczamy opracowanie Kolegi Norbert Kusiaka – Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ. Prosimy o zapoznanie się z tym ważnym materiałem.

Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji ZZPGKiT

 

Materiał do pobrania