Międzywojewódzki Zarząd Mazowiecko – Podlaski

Międzywojewódzki Zarząd Mazowiecko-Podlaski

Przewodniczący:
Błażejewski Tomasz
Sierzchowy 427
96-214 Sierzchowy

tel.: +48 664 954 297
e-mail: blazejewski@komunalni.pl

Skład Zarządu Mazowiecko – Podlaskiego:
BŁAŻEJEWSKI TOMASZ Przewodniczący
LISOWSKA ALDONA Wiceprzewodnicząca

SAPIŃSKA ALDONA – Sekretarz

JASZCZOŁT MARIANNA Członek

RYSZKOWSKI MICHAŁ Członek

Skład Komisji Rewizyjnej :
SIOMEK HANNA Przewodnicząca
GAWOTA MARCIN Członek
LISOWSKI JANUSZ Członek