MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK

W dniu 2019.12.13.  Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Informacja ze spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego.
 2. Opłata składki związkowej za 11 m – cy 2019 r.
 3. Ocena szkolenia.
 4. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
 5. Plan pracy na 2020 r.
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 7. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące spotkania Prezydium oraz Zarządu Krajowego z dnia 2019.12.06. Czytaj dalej „MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK”

Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko – Świętokrzyski

W dniu 26 listopada br. w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, w którym uczestniczyli także przewodniczący zakładowych organizacji związkowych oraz ich przedstawiciele.

Podstawowe zagadnienia poruszone podczas zebrania dotyczyły:

 1. Omówienia bieżącej działalności oraz spraw organizacyjnych Międzywojewódzkiego Zarządu.
 2. Informacji o jubileuszu 35-lecia Federacji.
 3. Informacji z posiedzenia Zarządu Krajowego Federacji.
 4. Ustalenia terminu szkolenia. 

Na wstępie dokonano analizy wpłat składek członkowskich, które wpływają w różnych cyklach oraz omówiono najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych, m.in. dotyczące liczebności związku i zmianie terminów składania informacji o ilości członków do pracodawcy, a także konieczności dostosowania statutów do aktualnych przepisów.

Kolejny temat dotyczył Jubileuszu 35-lecia Federacji, który odbył się we wrześniu w Nieborowie. W uroczystościach, oprócz osób reprezentujących Federację uczestniczyli przedstawiciele zarządów terenowych, wydelegowani związkowcy oraz zaproszeni goście. Ponieważ nie wszyscy działacze związkowi mogli uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych, formalności wręczenia wyróżnień dokonano w strukturach lokalnych. Czytaj dalej „Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko – Świętokrzyski”