Zarząd Szczecin

Federacja ZZPGKiT 
Międzywojewódzki Zarząd Zachodniopomorski

70-402 Szczecin
ul.Kaszubska 57

Przewodniczący:
Józef Lewandowski

Tel.: 608-228-414 
E-mail: jozef.lewandowski@komunalni.pl