Zmarł Stanisław Dobrzyński

W dniu 15 stycznia 2019r.  zmarł Stanisław Dobrzyński długoletni członek Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowe w Polsce oraz były Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko- Podkarpackiego.
Straciliśmy wspaniałego kolegę, współpracownika i społecznika.
Cześć Jego Pamięci.

 

W imieniu Zarządu 
Teresa Pszczółka 
Przewodnicząca Federacji ZZPGKiT w Polsce

SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO KOŃCZĄCE 2018 ROK

W dniu 2018.12.13. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2018 r. przy udziale Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Tematami spotkania było:

  1. Informacja z posiedzenia Prezydium i Zarządu Krajowego Federacji.
  2. Opłata składki związkowej.
  3. Plan działania Zarządu w 2019 r.
  4. Obchody 35 – lecia Federacji.
  5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
  6. Sprawy różne.
    Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje z ostatniego posiedzenia Prezydium i Zarządu Krajowego, które odbyły się w dniach 2018.12.06 – 08. w Nałęczowie.

Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za 11 miesięcy 2018 r.
Ustalono plan działania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.
Wytypowano osoby do odznaczeń państwowych z okazji 35 – lecia Federacji.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach różnych została przekazana informacja o przyjęciu organizacji związkowej z Puław oraz kontroli Zarządu przez Krajową Komisję Rewizyjną.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Spotkanie zostało zakończone złożeniem życzeń świąteczno – noworocznym oraz podzieleniem się opłatkiem.